januari 2005
februari 2005
maart 2005
april 2005
mei 2005
juni 2005
juli 2005
augustus 2005
september 2005
oktober 2005
november 2005
december 2005

Werkgelegenheid op bedrijfslocaties gestegen

7 januari 2005

In 2003 is de werkgelegenheid op Amsterdamse bedrijfslocaties gestegen met ruim 4.000 banen, een groei van ruim 2%. Dit blijkt uit de Monitor Werkgelegenheid Bedrijfslocaties 2004, die O+S in opdracht van de Stuurgroep Bedrijfslocaties Amsterdam maakt. Bedrijfslocaties zijn bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de stad. Bijna de helft van de Amsterdamse werkgelegenheid bevindt zich op een bedrijfslocatie.

In heel Amsterdam daalde de werkgelegenheid in 2003 met 1%. Vooral in de sector zakelijke dienstverlening verminderde het aantal arbeidsplaatsen.Op de bedrijfslocaties is het aantal banen in de zakelijke dienstverlening juist toegenomen. Ook in de sector financiële instellingen en in de gezondheidszorg steeg het aantal banen. In de industrie daalde de werkgelegenheid. Een deel van de stijging van de werkgelegenheid is het gevolg van het sluiten van vestigingen in de regio, waardoor het personeel nu bij de hoofdvestigingen in Amsterdam staat ingeschreven.

Werkgelegenheid op bedrijfslocaties sterker gestegen dan elders in de stad

Sinds 1998 is op bedrijfslocaties de werkgelegenheid sterker gestegen dan in geheel Amsterdam. Het aantal banen op bedrijfslocaties steeg met ruim 33.000 arbeidsplaatsen. Met een groei van 21% steeg het aantal arbeidsplaatsen sterker dan in geheel Amsterdam, waar de werkgelegenheid met 17% is gegroeid. De werkgelegenheid steeg het meest op kantoorlocaties en op bedrijfslocaties waar veel grond is uitgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de Boldootstrook, Cornelis Lelylaan en Amstel III. De werkgelegenheid steeg vooral in de sectoren zakelijke dienstverlening, financiële instellingen en in de gezondheidszorg.De groei van de werkgelegenheid op bedrijfslocaties wordt vooral beïnvloed door de vestiging van nieuwe bedrijven en door opheffingen. Verhuizingen hebben minder invloed.Vergeleken met 1998 neemt op de bedrijfslocaties in 2004 het aandeel vrouwen, forensen en mensen met kleine banen (banen van 12 uur per week of minder) toe.Het ruimtegebruik op de bedrijfslocaties is geïntensiveerd, vooral vanwege gronduitgifte.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid naar soort locatie in Amsterdam 1998-2004 (index 1998 = 100)

Bedrijfslocaties

Amsterdam kent 115 bedrijfslocaties. Op deze bedrijfslocaties stonden op 1 januari 2004 ruim 8.000 vestigingen met ruim 187.000 werkzame personen ingeschreven, 45% van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. Op de bedrijventerreinen werken ruim 84.000 mensen, meer dan 20% van de Amsterdamse werkgelegenheid. Op de kantoorlocaties zijn bijna 103.000 arbeidsplaatsen, ongeveer een kwart van het aantal banen in Amsterdam.Op bedrijfslocaties zijn vooral grotere bedrijven gevestigd (gemiddeld 23 arbeidsplaatsen), met name op kantoorlocaties. Buiten de bedrijfslocaties zijn vooral kleinere bedrijven gevestigd (gemiddeld 4 arbeidsplaatsen). Op bedrijfslocaties werken naar verhouding minder vrouwen en er zijn minder kleine banen (van 12 uur en minder per week) en op bedrijfslocaties werken juist meer forenzen.Het volledige rapport is hier als pdf te downloaden.