januari 2006
februari 2006
maart 2006
april 2006
mei 2006
juni 2006
juli 2006
augustus 2006
september 2006
oktober 2006
november 2006
december 2006

Bevolkingsonderzoek 'Geluidshinder in Amsterdam'

18 januari 2006

Uit het onderzoek van O+S in opdracht van DMB blijkt dat één op de vijf Amsterdammers veel geluidsoverlast ervaart. De meeste overlast wordt veroorzaakt door burengerucht en wegverkeer. Daarnaast zijn bouwwerkzaamheden, vliegtuigen, trams, winkels, bedrijven en treinen aangemerkt als bron van overlast.

Verder blijkt dat:

  • 47% van de Amsterdammers hoort dagelijks zijn buren, en 14% ondervindt daar ook vaak overlast van;
  • Hoewel maar weinig Amsterdammers geluiden van winkels en bedrijven horen, is dit voor de bewoners die dit horen een grote bron van overlast. Bijna een kwart van de bewoners (22%) die geluiden van winkels en bedrijven hoort, heeft vaak last van bedrijven of winkels. In 32% van de gevallen betreft het horecagelegenheden;
  • Meer dan driekwart van de Amsterdammers is het er mee eens dat je geluid in een grote stad moet accepteren. Ook vinden veel Amsterdammers dat een stad zonder geluid een saaie stad is (73%) en dat geluid Amsterdam levend maakt (69%).

Last hebben van geluiden (procenten, n=1007)
 vaaksomszeldennooit
gemotoriseerd wegverkeer18201052
buren14171752
bouwwerkzaamheden9151165
vliegtuigen9141265
trams44389
winkels of bedrijven33292
treinen12295
bron: O+S

Download
Internet