januari 2007
februari 2007
maart 2007
april 2007
mei 2007
juni 2007
juli 2007
augustus 2007
oktober 2007
november 2007
december 2007

Amsterdam kiest voor de fiets!

12 januari 2007

Amsterdam zonder fietsers is onvoorstelbaar. Dagelijks fietsen zo’n 350.000 mensen in Amsterdam, dat is ongeveer de helft van alle Amsterdammers. Meer dan 40% van de Amsterdammers fietst dagelijks. Zij kiezen voor de fiets omdat zij daardoor sneller op de plaats van bestemming zijn, geen geld in de parkeermeter hoeven te stoppen en omdat ze zo hun aankomst en vertrek zelf kunnen bepalen.

De gemeente stimuleert al jaren het fietsgebruik en zal dat blijven doen door maatregelen te nemen die het fietsen nog aantrekkelijker maken. Daarbij wil de gemeente graag inspelen op de wensen van fietsers. Namens de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer heeft O+S dan ook aan 1.200 Amsterdammers gevraagd hoe tevreden ze zijn over de kwaliteit van de fietspaden, de verkeersveiligheid en andere fietsonderwerpen. Het onderzoek is verdeeld over drie metingen uitgevoerd, te weten in oktober 2005, maart 2006 en juni 2006.De mening van de fietsers is uitgedrukt in een rapportcijfer. In onderstaande tabel zijn de resultaten per onderwerp te zien. Fietsers zijn nogal ontevreden over de mogelijkheden om de fiets te parkeren, met name bij metrostations en in het centrum van de stad. Over de kwaliteit en het onderhoud van de fietspaden is men beter te spreken en over de nieuwe verkeerslichten met wachttijdmelders zijn fietsers ronduit tevreden. Al met al wordt Amsterdam als fietsstad met een 7 gewaardeerd.

Wat vindt u van?
 rapportcijfer
Amsterdam als fietsstad7,0
fietsparkeren: 
- in uw buurt6,3
- bij treinstations5,7
- bij metrostations5,3
- in het centrum5,1
aanpak van fietsendiefstal5,6
fietsennetwerk: 
- aantal fietspaden6,8
- breedte fietspaden6,7
- onderhoud fietspaden6,5
- gemak waarmee fietsroutes gevonden worden7,0
verkeerslichten met wachttijdmelder8,5
verkeersveiligheid (gevoel van veiligheid)6,3
bron: DIVV/O+S

Download