januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Parkeergarage Frans Halsbuurt

5 januari 2010

Stadsdeel Oud-Zuid wil de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt verbeteren en heeft daarom een plan opgesteld om het aantal parkeerplaatsen in de buurt op straat te verminderen en tegelijkertijd een ondergrondse parkeergarage te realiseren. De nieuwe garage zou volgens het plan gerealiseerd kunnen worden onder de Boerenwetering aan de Ruysdaelkade.Ongeveer 2.200 huishoudens en ondernemers in de Frans Halsbuurt zijn door O+S benaderd met de vraag wat ze van dit plan vinden en of ze wellicht gebruik willen maken van de parkeergarage. In totaal hebben 154 mensen de vragenlijst ingevuld. In de rapportage is onderscheid gemaakt tussen respondenten aan de Ruysdaelkade (buurt 1), respondenten tussen de Ruysdaelkade en de Frans Halsstraat (buurt 2) en respondenten tussen de Frans Halsstraat en de Ferdinand Bolstraat (buurt 3).

Verspreidingsgebied enquête in Frans Halsbuurt en mogelijke locatie parkeergarage

Draagvlak plan ondergrondse parkeergarage

Iets meer dan de helft (51%) van de respondenten vindt de aanleg van een ondergrondse parkeergarage een goed plan, 20% noemt het plan middelmatig en 27% vindt het een slecht plan. Twee procent heeft er geen mening over.De respondenten die aan de Ruysdaelkade wonen zijn het minst positief over het plan. Van hen vindt 16% het een goed plan en 68% het een slecht plan. Ook staan jongeren in het algemeen iets positiever tegenover het plan om een garage te bouwen dan ouderen.

Mening over het plan naar achtergrondkenmerken respondenten (procenten)

Gebruik parkeergarage en parkeerdruk

Zeven op de tien respondenten met een auto willen de parkeergarage in de toekomst (misschien) gaan gebruiken. Vooral 55-plussers en bewoners van de Ruysdaelkade willen geen gebruik maken van de garage, zij zijn ook relatief vaak tegen het plan.De parkeerdruk in de buurt wordt door 47% van de respondenten beschreven als zeer hoog, 36% vindt de parkeerdruk hoog en 16% vindt de parkeerdruk redelijk. Voorstanders van de parkeergarage vinden de parkeerdruk vaker zeer hoog dan tegenstanders van de garage.

Download