januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Amsterdam in cijfers 2010 verschenen

25 november 2010

Op 25 november verschijnt de 116e editie van het statistisch jaarboek van de Gemeente Amsterdam: Amsterdam in cijfers 2010. Deze jaarlijkse uitgave van O+S bevat statistische informatie en onderzoeksgegevens over Amsterdam. Daarnaast wordt gekeken naar de positie van Amsterdam ten opzichte van de regio, de drie overige grote steden in Nederland en de Europese hoofdsteden. Hieronder staan een aantal van de gegevens die in Amsterdam in cijfers 2010 te vinden zijn.

Ruim 11.000 Amsterdammers erbij in 2009

Door de oplevering van relatief veel nieuwbouwwoningen neemt het aantal Amsterdammers sinds drie jaar sterk toe. In 2009 nam de woningvoorraad met 3.428 woningen toe en kwamen er bijna 11.500 (1,5%) Amsterdammers bij. Het geboorteoverschot was verantwoordelijk voor 5.700 van de nieuwe Amsterdammers. Daarnaast kwamen er door verhuizingen per saldo 3.700 inwoners bij vanuit het buitenland en 1.900 vanuit de rest van Nederland. Begin 2010 telt Amsterdam 767.773 inwoners. In 2030 zullen dit er naar verwachting 835 duizend zijn.

De verandering van de bevolkingsomvang naar oorzaak, 1975-2009

Amsterdam steeds veiliger

De dalende lijn van het aantal aangiften binnen de politieregio Amsterdam-Amstelland zet zich nog steeds voort. In 2009 werden ongeveer 89.000 aangiften gedaan. Dit is ruim een kwart minder dan in 2001 toen ruim 120.000 keer aangifte werd gedaan. In 2009 nam vooral het aantal aangiften voor vernieling en (brom)fietsendiefstal af. Het aantal aangiften van diefstal en woninginbraak nam juist toe (van 5.500 naar 6.300).

Conjunctuurklok staat op herstel

De conjunctuurklok van Amsterdam geeft begin 2010 aan dat de Amsterdamse economie zich aan het herstellen is van de kredietcrisis. Zo nam de werkgelegenheid gedurende 2009 met 2,6% toe. Daarnaast is het aantal startende bedrijven hoog en sterk toegenomen. Een sector die achterblijft is de vastgoedmarkt. Met name de kantorenmarkt is nog verre van stabiel. De conjunctuurklok van O+S is te volgen via www.amsterdamconjunctuur.nl.

Lichte daling theaterbezoek

In 2009 nam het aantal theatervoorstellingen en concerten in Nederland met 9% af. In Amsterdam was de afname minder sterk (1,3%). Er vonden in totaal 7.600 voorstellingen plaats die ruim 3 miljoen bezoekers trokken. Het aantal voorstellingen in Paradiso en de Stadsschouwburg nam juist toe. Zo zorgde de nieuwe zaal in de Stadsschouwburg ervoor dat Toneelgroep Amsterdam in 2009 twee keer zo veel voorstellingen kon geven als in 2008.

Bezoekers per voorstelling van de meest bezochte theaters en concertzalen, 2006-2009

Alle teksten, tabellen en figuren uit Amsterdam in cijfers 2010 zijn te vinden op www.os.amsterdam.nl. Het jaarboek is te koop bij de Stadsdrukkerij Amsterdam, Donauweg 8b, en in de boekhandel (ISBN 978-90-816390-1-9). De prijs is € 30,-.Voor meer informatie: Jeroen Slot, telefoon: 020 251 0420.

Download