januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

De aantrekkelijkheid van Amsterdam

15 juli 2010

Amsterdam is in Nederland de aantrekkelijkste stad om in te wonen. 1) Mensen willen zich graag in de hoofdstad vestigen. Maar hoe zit dat met de verschillende gebieden binnen Amsterdam?

Aantrekkelijkheid meetbaar maken

Iedereen heeft wel een idee over welke buurten aantrekkelijk zijn. O+S heeft aantrekkelijkheid meetbaar gemaakt en uitgedrukt in een getal: de aantrekkelijkheidscore. Deze score is opgebouwd uit gegevens over negen thema’s: bevolking, welvaart, woonomgeving, cultuur, onderwijs, veiligheid, economie, armoede en arbeid.

Aantrekkelijkheid in beeld

In het kaartje hieronder is de aantrekkelijkheidscore voor 2007 te zien. De kleur van een buurt geeft aan hoe aantrekkelijk de buurt is vergeleken met het gemiddelde van Amsterdam. De groene kleuren staan voor scores (ver) boven het gemiddelde terwijl geel en oranje staan voor scores beneden het Amsterdamse gemiddelde.Het kaartje laat globaal twee zones zien. Het centrum en zuiden van de stad zijn aantrekkelijker dan de gebieden die daaromheen liggen.

Aantrekkelijkheidscore Amsterdam 2007

De score kent enkele beperkingen. Verschillende (groepen) mensen kunnen verschillend denken over wat aantrekkelijk is. De keuze voor de informatie die wel en niet is gebruikt in de berekeningen, is betrekkelijk arbitrair. Daar is discussie over mogelijk. De aantrekkelijkheidscore moet gezien worden als een eerste poging tot het meetbaar maken van het abstracte begrip aantrekkelijkheid.

Contact

Het complete rapport is te raadplegen via onderstaande link. Daarnaast zijn de gebruikte gegevens op te vragen voor nader onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmie van Oirschot (e.oirschot@os.amsterdam.nl).1) Marlet, G.: De aantrekkelijke stad. VOC Uitgevers. Nijmegen, 2009.

Download