januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Debatreeks Werelddorp Amsterdam

8 januari 2010

Pakhuis de Zwijger organiseert dit jaar, samen met O+S, zes debatten over Amsterdam als werelddorp. In deze programmareeks wordt Amsterdam beschouwd op een schaal van 1:1000, een werelddorp met 756 inwoners.

Het eerste debat is op woensdag 20 januari. Deze avond wordt teruggeblikt op ontwikkelingen in Amsterdam van het afgelopen jaar. Hoeveel hangjongeren hebben wij nu eigenlijk in ons Werelddorp? Hoeveel jongeren spijbelen? Hoeveel geweldsincidenten vinden er plaats? Hoeveel kinderen zijn er afgelopen jaar in het dorp geboren? Jeroen Slot (O+S), Menno van der Veer (moderator) en een aantal prominente Amsterdammers geven antwoord op deze vragen.De volgende vijf avonden worden in maart, april, juni, september en november ingevuld rondom opmerkelijke actuele gebeurtenissen in Werelddorp Amsterdam, waarbij de thema’s wonen, werken, onderwijs, vrijetijdsbesteding, veiligheid, jong/oud, rijk/arm en religie centraal staan.Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.dezwijger.nl/werelddorpDe entree is gratis.

Download
Internet