januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Discriminatie in Amsterdam en de regio

18 november 2010

Het samenleven van mensen van verschillende herkomst en/of geloofsovertuiging kan leiden tot problemen als discriminatie en intolerantie. Om discriminatie zoveel mogelijk in te perken en om trends te signaleren op het gebied van discriminatie is duidelijkheid nodig over zowel de omvang van het probleem als de aard van het probleem. Om deze redenen is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar discriminatie in zowel Amsterdam als de regio. In Amsterdam zijn deze gegevens verzameld met de Burgermonitor. In de regio (Amstelland gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) is in juni 2010 een apart onderzoek naar discriminatie uitgevoerd.

Doel van het onderzoek was om de mate van ervaren discriminatie in Amsterdam en de regio in kaart te brengen. Ook werd er gekeken naar de reden of aard van discriminatie en of mensen actie nemen na een discriminatie-ervaring.Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie minder gerapporteerd wordt in de regiogemeenten (14%) dan in Amsterdam (21%). Dit wordt grotendeels verklaard door de verschillen in bevolkingssamenstelling tussen de regio en Amsterdam, waarbij in de regio het aandeel bewoners met een niet-westerse herkomst kleiner is dan in Amsterdam. Aangezien deze groep vaker discriminatie ervaart dan autochtone inwoners is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde discriminatie in Amsterdam hoger ligt dan in de regio.Wanneer we echter binnen de etnische groepen kijken blijkt dat in de regio mensen van Marokkaanse afkomst zich vaker gediscrimineerd voelen dan in Amsterdam (54% en 38%).

Voelt zich gediscrimineerd in de afgelopen 12 maanden in de regio en Amsterdam, 2010 (procenten)
 regio (n=751)Amsterdam (n=2650)
Surinamers2628
Turken2532
Marokkanen 1)5438
overige niet-westerse allochtonen2842
westerse allochtonen2019
autochtonen 1)913
gemiddeld 1)1421
bron: O+S
Redenen discriminatie

De meest voorkomende redenen voor discriminatie in de regio zijn etnische afkomst of nationaliteit en godsdienst of levensovertuiging (zie onderstaand figuur). Dit is niet anders dan in Amsterdam. Over de hele linie komen alle redenen minder voor in de Amstelland gemeenten vergeleken met Amsterdam, wat te verklaren is door het verschil in totaal gerapporteerde discriminatie (14% regio; 21% Amsterdam).

Redenen discriminatie (percentage van alle ondervraagden) in de regio (n=751) en Amsterdam (n=2650), 2010

In Amsterdam wordt er het vaakst gediscrimineerd door middel van beledigingen (zie onderstaande figuur), dit komt in de regio duidelijk minder voor (respectievelijk 43% en 24%). In de regio rapporteren de meeste mensen meer een gevoel van discriminatie dan een concrete discriminerende actie.

Aard van gerapporteerde discriminatie in de regio en Amsterdam, 2010 (procenten)

Zowel in Amsterdam als in de regio heeft een kwart van de mensen die aangaven zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld actie ondernomen.

Ondernomen actie na discriminatie in de regio en Amsterdam, 2010
 regio (n=23) Amsterdam (n=118) 
 abs.%abs.%
erover gesproken met mensen in mijn omgeving9373933
mensen zelf aangesproken293933
gemeld of klacht ingediend bij de organisatie/locatie of instantie waar het voorval zich afspeelde3142017
anders4172521
gemeld of aangifte gedaan bij de politie4171311
gemeld bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)--119
gemeld bij Meldpunt Discriminatie Internet1622
klacht ingediend bij andere onafhankelijke instantie - bijvoorbeeld Ombudsman of Commissie voor de politieklachten (voor klachten tegen politieoptreden)--11
gemeld (sms gestuurd) bij Panel Deurbeleid----
gemeld bij een andere instantie (bijvoorbeeld COC)----
bron: O+S

In zowel de regio als in Amsterdam bestond een genomen actie voornamelijk uit het erover spreken met mensen in de omgeving. Een van de vijf van de ondervraagden (17% in regio en 20% in Amsterdam) heeft een melding gedaan bij politie of Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Alleen deze meldingen zijn terug te vinden in de discriminatiestatistieken. Dit betekent dat van elke discriminatieactie in Amsterdam en in de regio er grofweg één op de twintig in de discriminatiestatistieken terecht komt (een kwart van de gediscrimineerden neemt actie, waarvan een vijfde bij politie of MDRA). De meest gehoorde reden om geen actie te ondernemen is dat melden niets verandert of dat de discriminatie niet ernstig genoeg was.

Download