januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Hoe gaat het met leerlingen die zijn uitgeloot op de school van hun eerste voorkeur?

1 november 2010

Elk jaar krijgt een aantal middelbare scholen in Amsterdam te maken met meer aanmeldingen dan dat zij plaatsen hebben voor leerlingen. Sommige scholen loten om de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen. O+S heeft in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) onderzocht hoe het gaat met de leerlingen die zijn uitgeloot op de school van hun eerste voorkeur.

Uitloting beïnvloedt tevredenheid leerlingen in beperkte mate

Het gaat vrijwel even goed met uitgelote leerlingen als met andere leerlingen. Wel blijken uitgelote leerlingen voor wat betreft tevredenheid met school en met hun leven in het algemeen op vier punten te verschillen van hun leeftijdsgenoten die wel op de school van hun eerste voorkeur terechtkwamen:

  • Uitgelote leerlingen in VMBO- en HAVO/VWO-klassen waarderen hun leven gemiddeld iets minder dan hun klasgenoten die wel op de school van hun eerste voorkeur zitten.
  • Eerste- en tweedeklassers die zijn uitgeloot zijn iets minder vaak (erg) gelukkig dan hun klasgenoten die wel op de school van hun eerste voorkeur zitten. In de derde en vierde klas is er geen verschil.
  • Uitgelote leerlingen waarderen hun school iets minder (7,2) dan leerlingen die wel op de school van hun eerste keus zitten (7,6). Dit geldt voor VMBO’ers, VMBO/HAVO- en HAVO-leerlingen.
  • De huidige school van de leerlingen voldoet voor uitgelote leerlingen en ouders van uitgelote leerlingen minder vaak helemaal aan de verwachtingen (41%) dan van leerlingen en ouders van leerlingen die op de school van hun eerste keus zitten (54%).

Mate van geluk naar klas en al dan niet uitgeloot (procenten)

VMBO’ers ondervinden meer hinder van loten dan gymnasiasten

VMBO’ers lijken de meeste hinder te ondervinden door uitloting. Uit dit onderzoek blijkt dat zij minder tevreden zijn met hun leven in het algemeen en met hun school. Ook HAVO/VWO-leerlingen die zijn uitgeloot zijn wat minder tevreden met hun leven in het algemeen dan leerlingen die hetzelfde niveau volgen maar niet hebben geloot of zijn ingeloot.De groep waarvan vaak verondersteld wordt dat zij hinder ondervinden door uitloting zijn leerlingen met de voorkeur voor de categorale gymnasia. Uit dit onderzoek blijkt dat uitloting op categorale gymnasia niet leidt tot minder tevredenheid met het leven of met school. Uitgelote leerlingen die niet op categorale gymnasia terechtkwamen maar op een brede scholengemeenschap of een HAVO/VWO-school zijn net zo tevreden met hun leven en hun huidige school als leerlingen die wel op het categorale gymnasium van hun eerste keuze terechtkwamen.

Download