januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Kwaliteit openbare ruimte stadsdeel Oud-Zuid

29 maart 2010

O+S heeft in opdracht van Stadsdeel Oud-Zuid voor de negende keer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de openbare ruimte van Oud-Zuid. Sinds 2007 is er een stijgende lijn te zien in het oordeel van de bewoners over de openbare ruimte. Bijna vier van de tien bewoners vinden dat de openbare ruimte van stadsdeel Oud-Zuid het afgelopen jaar is verbeterd, dat is meer dan in 2008 (32%).

Verrichtingen van het stadsdeel en ergernissen

Bewoners zijn overwegend positief over het onderhoud van de openbare ruimte. Net als in 2008 zijn de bewoners van Oud-Zuid het meest tevreden over het onderhoud van de straatverlichting en het ophalen van de vuilniszakken. Het verwijderen van fietswrakken wordt het minst gewaardeerd, net als in 2008. Een groot deel van de bewoners vindt de eigen straat (78%), de winkelstraat waar men normaal heengaat (78%) en Oud-Zuid als geheel (87%) tamelijk tot zeer schoon. De meest genoemde vorm van overlast is hondenpoep. In 2009 wordt hondenpoep door ruim de helft van de bewoners genoemd. Op plaats twee staat vuil op straat en op drie gaten in het wegdek. De top 3 is hiermee gelijk aan 2008.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid per auto wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,2, vergelijkbaar met vorig jaar. De parkeermogelijkheden voor auto’s in het stadsdeel worden met een 6,3 gewaardeerd (hoger dan in 2008), waarbij een kwart een onvoldoende geeft (minder dan vorig jaar). Bewoners van Oud-Zuid zijn zeer tevreden over de bereikbaarheid van het stadsdeel per fiets. Over de parkeermogelijkheden voor de fiets is men minder positief; vier op de tien bewoners geven hiervoor een onvoldoende. De toegankelijkheid van de directe woonomgeving voor voetgangers wordt met een 7,8 gewaardeerd, net als in 2008.

Download