januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Ouders en leerlingen positief over VO-keuzegids

3 november 2010

De VO-keuzegids en de MBO-gids zijn twee door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) ontwikkelde gidsen die ouders, leerlingen en leerkrachten moeten informeren over de procedures rond de schoolkeuze en scholen in Amsterdam. DMO heeft aan O+S gevraagd te onderzoeker wat de doelgroep vindt van deze gidsen.

Gebruikers zeer positief over de VO-keuzegids

De VO-keuzegids voldoet aan de behoefte van zowel ouders als leerkrachten. De gids wordt door ouders met gemiddeld een 8,0 beoordeeld, leerkrachten zijn nog iets positiever en geven een 8,3. Zowel de inhoud en overzichtelijkheid als de informatievoorziening worden goed gewaardeerd.Inspectiecijfers of andere beoordelingscijfers van de scholen worden het meest gemist in de huidige VO-keuzegids. Daarnaast zou een aantal ouders graag cijfers over uitgelote leerlingen in de afgelopen jaren (per school) en de samenstelling van de leerlingpopulatie willen zien in de gids.

Gemiste informatie in de scholengids

De gids is volgens driekwart van de ouders en 90% van de leerkrachten een aanvulling op andere informatiebronnen. Bijna negentig procent van de ouders zou de gids dan ook (een beetje) gemist hebben als deze er niet was geweest. Zestig procent van de ouders en 70% van de leerkrachten vindt de gids onmisbaar.

Open dagen belangrijkst informatiebron voor VMBO-leerlingen

De MBO-gids is meer dan de VO-keuzegids gericht op het informeren van leerlingen. Zesenvijftig procent van de VMBO-4 leerlingen heeft de MBO-gids het afgelopen jaar ontvangen of gezien. Leerlingen beoordelen de MBO-gids gemiddeld met een 7,6 en docenten geven gemiddeld een 7,4. De belangrijkste informatie in de MBO-gids is volgens de doelgroep informatie over:

  • niveaus en richtingen binnen het MBO,
  • open dagen en
  • het aanmeldproces.

Belangrijkste informatie in MBO-gids volgens leerlingen en docenten (procenten)

De MBO-gids wordt nu in gedrukte vorm uitgebracht. De voorkeuren van de doelgroepen lopen uiteen over deze vorm. De een geeft de voorkeur aan een gedrukte gids, de ander aan digitale gids of een website. MBO-gids is voor een deel van de leerlingen en docenten één van de belangrijke informatiebronnen.

Download