januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Peiling verkiezingen in Amsterdam

2 juni 2010

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. In opdracht van AT5 heeft O+S Amsterdammers daarom gevraagd naar hun stemvoorkeur en hun mening over de lijsttrekkers. Ook gaven zij hun oordeel over de betrouwbaarheid van verschillende informatiebronnen en het belang van die bronnen bij het maken van hun keuze.Het onderzoek is op 27 en 28 mei uitgevoerd onder 509 Amsterdammers. Bijna drie op de tien ondervraagden (29%) weten nog niet op welke partij zij hun stem gaan uitbrengen.

(Voorgenomen) stemgedrag inwoners Amsterdam (procenten) en zetels
 Uitslag TK 2006Uitslag GR maart 2010 Peiling TK mei 2010
 %%zetels%
PvdA30,129,31531,9
GroenLinks12,515,1715,9
VVD13,916,9817,8
SP18,57,237,9
D664,514,878,1
CDA9,63,324,1
Partij voor de Dieren3,52,312,1
Trots op Nederland-2,310,3
PVV4,5--7,8
ChristenUnie1,61,3-2,1
overig1,37,512,0
totaal10010045100
bron: O+S
De lijsttrekkers

Veertig procent van de Amsterdammers heeft het meest vertrouwen in Job Cohen als premier. Rutte (9%), Halsema (8%) en Balkenende (6%) scoren beduidend lager.Het optreden van Job Cohen als lijsttrekker wordt wel lager gewaardeerd dan het optreden van andere lijsttrekkers. Job Cohen krijgt gemiddeld een 6,2, Mark Rutte scoort een 6,6 en Femke Halsema een 7,1. Ook onder PvdA-stemmers scoort Halsema beter dan Cohen (7,4 tegen 7,1). VVD-stemmers zijn enthousiaster over hun eigen lijsttrekker. Mark Rutte krijgt van hen een 7,6.

Beoordeling van het optreden van lijsttrekkers (gemiddeld rapportcijfer)
 PvdA-stemmersVVD-stemmerstotaal
Job Cohen7,15,06,2
Mark Rutte6,67,66,6
Femke Halsema7,46,27,1
bron: O+S

Ondanks de lagere waardering voor het optreden van Job Cohen zou de PvdA niet meer stemmen krijgen met een andere lijsttrekker. Er zijn maar weinig Amsterdammers die nu niet op de PvdA gaan stemmen, maar dat wel zouden doen als Job Cohen geen lijsttrekker was. Omgekeerd zegt acht procent van de PvdA-stemmers niet voor de PvdA kiezen als Job Cohen geen lijsttrekker was. Dat Job Cohen lijsttrekker is, is voor hen juist een reden om op de PvdA te stemmen.

De grootste partij

PvdA-stemmers en niet-PvdA-stemmers verschillen van mening over de vraag welke partij de grootste wordt. Bijna zes van de tien niet-PvdA’ers (59%) verwacht dat de VVD de grootste partij wordt. Bijna 20% van hen denkt dat het de PvdA zal zijn en negen procent noemt het CDA. Van de PvdA-stemmers denkt 38% dat de VVD de grootste wordt, maar 37% houdt het op de PvdA.

Welke wordt de grootste partij? (procenten)
 PvdA-stemmersniet PvdA-stemmers
PvdA3719
VVD3859
CDA79
weet ik niet1611
bron: O+S
Stemwijzers en andere bronnen

Vier op de tien Amsterdammers hebben wel eens een stemwijzer ingevuld. Minder dan de helft van hen is daardoor meer te weten gekomen over partijstandpunten en slechts 15% was zeer verrast door de uitslag.Voor 19% van de ondervraagden is de stemwijzer (zeer) belangrijk bij het bepalen van hun stemkeuze. Dat is relatief weinig vergeleken met het belang dat men hecht aan het partijprogramma, de vraag welke partij de grootste wordt en de gevolgen van de uitslag voor Amsterdam. Die zaken zijn voor meer dan de helft van de ondervraagden (zeer) belangrijk.

Betrouwbaarheid

Kranten zijn de meest betrouwbare bron bij deze verkiezingscampagne, gevolgd door het nieuws op televisie. Volgens 39% van de ondervraagden zijn de lijsttrekkers (zeer) betrouwbaar terwijl 20% juist vindt van niet. Over de betrouwbaarheid van peilingen zijn de meningen nog sterker verdeeld: 31% vindt peilingen (zeer) betrouwbaar, maar 33% vindt ze juist (zeer) onbetrouwbaar.

Download