januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Segregatie in het voortgezet onderwijs

21 juni 2010

In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone jongeren vaker in de lagere regionen van het voortgezet onderwijs terecht komen. Ook kiezen allochtone leerlingen eerder voor een school in de buurt dan autochtone leerlingen. Deze verschillende schoolkeuzes zorgen voor grote leerlingstromen in de stad, zo blijkt uit onderzoek van O+S.

Helft Amsterdamse scholen gemengd

De helft van de 65 Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2008/’09 gemengd. Dit betekent dat het aandeel leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst tussen de 20% en 80% ligt. Een derde van de middelbare scholen is zwart, op deze scholen is minimaal 80% van de leerlingen van allochtone herkomst. Vijftien procent van de scholen is wit, hier is minder dan 20% van de leerlingen van allochtone herkomst. In het primair onderwijs is de segregatie minder sterk. Van de basisscholen is dertien procent zwart en zeven procent wit.

Zwarte, gemengde en witte scholen naar stadsdelen

In deze fact sheet laten we zien dat het verschil in onderwijsniveau tussen autochtone en allochtone leerlingen niet de enige reden voor de segregatie in het voortgezet onderwijs is. Allochtone en autochtone leerlingen kiezen op een verschillende manier hun school. Voor allochtone leerlingen is afstand naar de school een heel belangrijke factor. Autochtone leerlingen aan de andere kant vinden het niet erg om verder te reizen om op een specifieke school onderwijs te volgen.Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Lotje Cohen (020 251 0305) of Jolijn Broekhuizen (020 251 0443).

Download