januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Stadspas bereikt meerderheid van de doelgroep

2 november 2010

De Gemeente Amsterdam biedt mensen met een minimum inkomen en ouderen door middel van de Stadspas de mogelijkheid om gratis of met korting deel te nemen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. O+S heeft in kaart gebracht wat het bereik is van de Stadspas en voor welke activiteiten de pas wordt gebruikt.

Stadspas bereikt ruim acht van de tien mensen uit de doelgroep

Driekwart van alle Amsterdammers kent de Stadspas blijkt uit de Burgermonitor 2010. Vooral 65-plussers kennen de pas, dat is ook logisch omdat zij tot de doelgroep behoren. Het bereik van Stadspas onder de doelgroep is groot, 83% van de doelgroep heeft een pas in bezit. Hiermee is het bereik van Stadspas veel hoger dan van andere armoederegelingen zoals de scholierenvergoeding, de PC-voorziening en de langdurigheidstoeslag.

Kortingscheques vooral in de directe omgeving ingeleverd

Stadspasbezitters krijgen kortingscheques thuisgestuurd, 24% van de stadspasbezitters gebruikt deze cheques. Dit is een toename ten opzichte van 2005 toen 20% de cheques gebruikte. De kortingscheques worden het meest gebruikt voor uitstapjes.Voor een aantal instellingen buiten het centrum van de stad is onderzocht waar mensen die er een kortingscheque inleverden vandaan komen. Zij blijken vooral uit de directe omgeving te komen.

Gebruik kortingscheques Sportplaza Mercator naar buurt

Stadspas zorgt voor ruim 1,1 miljoen euro aan korting

In Amsterdam zijn ruim 300 instellingen waar Stadspasbezitters op vertoon van hun Stadspas korting kunnen krijgen. Soms is dit een percentage van de toegangs- of aankoopprijs, soms een vast bedrag en soms hangt het af van het product dat je koopt. O+S heeft een schatting gemaakt van het totale bedrag dat aan korting wordt verleend op vertoon van Stadspas en door inlevering van kortingscheques die Stadspasbezitters regelmatig ontvangen. In totaal wordt er volgens deze schatting jaarlijks ruim 1,1 miljoen euro aan korting gegeven.

Download