januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Vooral vrouwen en hoger opgeleiden positief over alternatieve geneeswijzen

12 mei 2010

Uit onderzoek van O+S, in opdracht van Het Parool, blijkt dat vier op de tien Amsterdammers positief staan tegenover alternatieve geneeswijzen.Een op de vijf respondenten (22%) heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een alternatieve arts of therapeut bezocht. Voor Nederland liggen de schattingen tussen de 10% en 15% 1). In Amsterdam lijkt het gebruik daarmee iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral vrouwen (28%) en mensen met een hoger opleidingsniveau (26%) gebruiken alternatieve geneeswijzen. Van de hoger opgeleide vrouwen heeft 32% een alternatieve arts of therapeut bezocht. Ouderen maken er iets minder gebruik van (19% van de 55-plussers).Een derde deel van de respondenten zou, in geval zij ernstig ziek zouden worden, overwegen gebruik te maken van alternatieve geneeskunde. Eveneens een derde zou dit zeker niet overwegen. Ook hier zijn het vooral vrouwen die zouden overwegen gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen. Van de vrouwen zou 38% het overwegen, bij de mannen 25%. Veertig procent van de mannen zou het zeker niet overwegen, bij vrouwen is dit 29%.Bij ouderen (23%) en lager opgeleiden (17%) is de groep die alternatieve geneeskunde zou overwegen klein, bijna de helft van deze groep overweegt het niet.1) www.cbs.nl/statline; Dijk, P. van, Omvang alternatieve geneeswijzen in Nederland, TIG jaarboek 21/22, 2005/2006.

Overwegen om alternatieve geneeswijze toe te passen bij ernstige ziekte naar opleidingsniveau, leeftijd en geslacht

Download