januari 2010
februari 2010
maart 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
september 2010
oktober 2010
november 2010
december 2010

Woonservicewijken

2 juni 2010

Kan je in Amsterdamse wijken je leven lang blijven wonen, ook als je meer zorg nodig hebt? Dit is een vraag die de stadsdelen en hun partners moeten beantwoorden. In de toekomst moeten alle stadsdelen 1) namelijk minstens één woonservicewijk hebben. O+S heeft in opdracht van Zuideramstel en Zuidoost onderzoek gedaan naar de behoeftes van hun bewoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn en naar sociale cohesie.

De gemeente Amsterdam, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen werken samen om woonservicewijken op te richten 2). Woonservicewijken zijn normale wijken of buurten waar voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat ook bewoners die meer zorg nodig hebben, er kunnen blijven wonen.

Bewoners Zuideramstel en Zuidoost

O+S heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar woonservicewijken in Zuidoost en in Zuideramstel. In Zuidoost is er onder 488 inwoners van Holendrecht en de K-plus (K-buurt, Nellestein en Driemond) face-to-face een vragenlijst afgenomen over behoeftes op het gebied van wonen, zorg, welzijn en sociale cohesie. In Zuideramstel is er onder 653 inwoners van de Rivierenbuurt en Buitenveldert telefonisch onderzoek gedaan over dezelfde onderwerpen.

Sociale cohesie

De sociale omgang en contacten binnen de buurt verschillen sterk tussen de onderzochte buurten. In de Rivierenbuurt en in Buitenveldert is de sociale cohesie vrij hoog, ook in Driemond en Holendrecht Oost is de sociale cohesie hoger dan het Amsterdamse gemiddelde. In Nellestein en de K-buurt is de sociale cohesie gemiddeld en in Holendrecht West is deze lager dan gemiddeld. Een onderdeel van sociale cohesie is het contact met de buren. In de figuur is te zien dat buren in Driemond het meeste contact met elkaar hebben en in Holendrecht West het minst.

Sociale cohesie: contact met buren

Mantelzorg

Mantelzorg is zorgen voor een ziek familielid of een zieke vriend(in). In elke buurt wordt door inwoners meer mantelzorg gegeven dan ontvangen. Het geven van mantelzorg verschilt sterk tussen de buurten, in Holendrecht West geven inwoners weinig mantelzorg, in de Rivierenbuurt, Buitenveldert en Driemond gebeurt dit veel. Weinig inwoners die mantelzorg verlenen ontvangen hulp van officiële instanties, dit is vooral in Zuidoost het geval.

Bewoners tevreden over woning

In het algemeen zijn inwoners tevreden over hun woning. In Zuideramstel zijn bewoners tevreden over de voorzieningen die in de buurt aanwezig zijn. Zij missen echter horeca, OV-verbindingen en winkels. In Zuidoost zijn bewoners vooral tevreden over de gezondheidsinstellingen (gezondheidscentrum, apotheek en huisarts). Minder tevreden zijn zij over pinautomaten en winkels.

Klussendienst populair in Zuideramstel

De bewoners is ook gevraagd naar hun mening over de aanwezige diensten in de buurt. De diensten worden in beide stadsdelen voornamelijk gebruikt door 65-plussers. De bekendheid en het gebruik van diensten verschilt per buurt. Zo is de klussendienst de meest gebruikte dienst in Zuideramstel en gebruikt men het aanvullend openbaar vervoer en de thuiszorg het meest in Zuidoost.Voor meer informatie over deze onderzoeken naar woonservicewijken kunt u contact opnemen met Lonneke van Oirschot, telefoon 020 251 0434.1) Volgens de oude indeling met 14 stadsdelen (m.u.v. Westpoort).2) Zie het Woonservicepact Amsterdam en www.wonenzorgdienstverlening.amsterdam.nl

Download