januari 2011
februari 2011
maart 2011
april 2011
mei 2011
juni 2011
juli 2011
augustus 2011
september 2011
oktober 2011
november 2011
december 2011

De Amsterdamse Burgermonitor 2010

13 januari 2011

In december 2010 verscheen de elfde editie van Amsterdamse Burgermonitor. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad.

Advies van Amsterdammers aan de burgemeester

Bestrijd de criminaliteit en de onveiligheid in de stad. Zorg dat het makkelijker wordt om te parkeren en bouw huizen voor Amsterdammers. Dat zijn de belangrijkste adviezen die Amsterdammers aan hun nieuwe burgemeester geven.

Politieke voorkeur en vertrouwen

Dat zij niet allemaal hun goedbedoelde adviezen vertalen in een gang naar het stemlokaal blijkt wel uit het feit dat in 2010 van alle Amsterdammers 52% ging stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen, iets minder dan in 2006 toen 53% ging stemmen. Hoewel de PVV bij de Gemeenteraad niet meedeed kreeg de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen 9% van de Amsterdamse stem. De Burgermonitor laat zien dat de PVV vooral populair is bij laag opgeleide Amsterdammers van 35 jaar en ouder met een autochtone achtergrond. Van deze groep gaf 20% aan dat zij PVV hadden gestemd als dat bij de Gemeenteraadsverkiezingen had gekund. Dit is ook de groep die een laag vertrouwen heeft in de politiek. In onderstaand figuur is per partij aangegeven welk aandeel sympathisanten een hoog vertrouwen in de politiek heeft. GROENLINKS stemmers hebben veel vertrouwen, PVV stemmers weinig.

Hoog vertrouwen in Amsterdamse politiek per kiezersgroep, 2010 (procenten) 1)

Tolerantie in de stad

Om te begrijpen wat de achterliggende overwegingen zijn achter hun stemgedrag is aan Amsterdammers onder andere gevraagd in welke mate zij vinden dat allochtonen hun cultuur aan moeten passen aan de Nederlandse. Van alle ondervraagden vindt 30% dat allochtonen hun cultuur mogen behouden, 30% is neutraal en 40% vindt dat allochtonen hun cultuur moeten aanpassen. In Nederland ligt dat laatste percentage op 67%, waarmee Amsterdammers gemiddeld genomen toleranter zijn dan Nederlanders.Ook ten opzichte van homo’s is de Amsterdammer tolerant. Een overgrote meerderheid vindt dat homo- en lesbische paren dezelfde rechten moeten hebben als hetero paren en de meesten vinden het geen enkel probleem als een leraar op school homo is. Anders ligt dat bij Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, van hen vindt ongeveer 50% dat homo’s dezelfde rechten moeten heb en ook vindt ongeveer de helft dat een homo als leraar geen probleem is.

Homotolerantie per herkomstgroepering, 2010 (percentage eens)

Discriminatie in de stad

Omgekeerd zijn het juist de groepen met de minste homotolerantie die zelf het meest te lijden hebben onder discriminatie. Met name Marokkaanse Amsterdammers geven aan zich vaak gediscrimineerd te voelen. Het gaat daarbij voor om discriminatie op grond van herkomst en van godsdienst. Ook homo’s voelen zich vaak gediscrimineerd. Van de mannen heeft 31% zich wel eens gediscrimineerd gevoeld in 2010, minder dan in 2009, maar nog steeds aanzienlijk. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om belediging. Uiteindelijk heeft 5% van alle gediscrimineerden daarvan aangifte gedaan bij de politie of het Meldpunt discriminatie.

Dienstverlening

Net als in andere jaren zijn de meeste Amsterdammers, 73% tevreden over hun ambtenaren. Over de informatievoorziening van de gemeente is men minder tevreden. Dat geldt voor 55%, 5% is echt ontevreden en 40% twijfelt. Vaak gaat het om te weinig informatie of onduidelijke websites. Toch worden die websites steeds belangrijker. Mensen halen hun informatie vaker van internet, en inmiddels heeft 91% van alle Amsterdammers toegang tot internet. Een groot deel, 52%, zit dan ook op een sociale netwerksite en van de jongeren tot 35 jaar is dat 75%. Van alle Amsterdammers twitterde 7% in 2010. Femke Halsema was het populairst, zij werd door 55% gevolgd. Een goede tweede was wethouder Asscher met 16% volgers.

Download
Internet