januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Partij van de Arbeid en D66 dicht bij elkaar

6 januari 2014

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden PvdA en D66 ongeveer even groot zijn. Ten opzichte van eerdere peilingen verliest de PvdA licht, terwijl D66 al langere tijd iets meer dan een vijfde van de stemmen trekt. De PvdA blijft de grootste, maar niet eerder was het verschil zo klein. Beide partijen krijgen 11 zetels. Dit blijkt uit een peiling, uitgevoerd in de week voor kerstmis 2013 in opdracht van Het Parool.

Ook de drie volgende partijen, VVD, GroenLinks en SP, ontlopen elkaar niet veel. De VVD verliest opnieuw licht, GroenLinks is stabiel, terwijl de SP duidelijke winst laat zien en in deze peiling als derde partij uit de bus komt.
Het CDA is al lange tijd stabiel op ongeveer drie procent, wat overeenkomt met één zetel.

Rond de naamgeving en kandidaten van ouderenpartijen is onder kiezers enige verwarring. Wel laat de peiling zien dat er potentieel is voor een ouderenpartij. De Partij voor de Dieren haalt in deze peiling 3,3%, een zetel minder dan in de vorige peiling. RED Amsterdam, dat onlangs een aantal ‘nieuwe gezichten’ presenteerde haalt de kiesdrempel in deze peiling niet.

In de enquête is ook gevraagd wat het belangrijkste probleem is dat om politieke aandacht vraagt. Dan blijkt dat wonen, onderwijs (van kenniseconomie tot loting middelbaar  scholen), veel genoemd worden, samen met (jeugd)werkloosheid en zorg (van ouderenzorg tot jeugdzorg). Ook blijkt dat onderwerpen die samenhangen met de vraag hoe Amsterdammers met elkaar omgaan (van integratie tot verkeer) veel genoemd worden.

Ten slotte is Amsterdammers de vraag voorgelegd in welke mate zij de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen vertrouwen.
Wat allereerst opvalt is dat maar een beperkte groep geen of helemaal geen vertrouwen heeft in de lijsttrekkers (steeds ongeveer tussen 10-15%). Verder geldt dat bekendheid en populariteit samen bepalend zijn voor het aandeel Amsterdammers dat (zeer) veel vertrouwen heeft in een lijsttrekker.

Download