januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

100-plussers in Amsterdam

28 oktober 2014

De levensverwachting van Nederlanders is de afgelopen decennia flink toegenomen. Als gevolg daarvan groeit het aantal 100-plussers snel. 

In Nederland zijn er 2.200, een verdubbeling sinds het begin van deze eeuw. In Amsterdam is de groei van het aantal 100-plussers veel bescheidener. Op 1 januari 2014 telde de stad 88 100-plussers, tegen 69 in 2000. Een belangrijke factor in de beperkte groei is het feit dat veel Amsterdammers de stad hebben verlaten in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en in overloopgemeenten als Purmerend en Almere zijn gaan wonen. Zij worden daar oud.
De komende jaren zal het aantal 100-plussers in Amsterdam, net als in Nederland snel blijven stijgen. Zo wordt rond 2017 de honderdste verwacht, terwijl het aantal in 2025 zal zijn opgelopen tot ruim 160. In die periode zal ook het aantal mannen van 100 jaar of ouder toenemen.

Download
Internet