januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Amsterdam groeit door

6 maart 2014

Amsterdam telt op 1 januari 2014 811.185 inwoners en 180 nationaliteiten.

In één jaar tijd is Amsterdam gegroeid met 11.743 personen. Dat is de op één na hoogste groei sinds 1948. Alleen in 2010 groeide het inwonertal harder; toen nam de Amsterdamse bevolking met 12.786 personen toe. Opvallend is de explosieve groei van de laatste zes jaar. Sinds 2008 nam de bevolking jaarlijks met gemiddeld 10.000 personen toe. Deze groei is met name toe te schrijven aan de natuurlijke aanwas, maar kan de laatste jaren ook in toenemende mate verklaard worden door het hoge binnenlands migratiesaldo. Er verhuizen dus steeds meer mensen vanuit andere delen van het land naar Amsterdam; waaronder vooral jongeren.

Volgens de nieuwe prognose, die eind maart wordt gepubliceerd, blijft Amsterdam tot 2040 groeien. De explosieve groei van de laatste jaren zal naar verwachting echter dit jaar nog afvlakken, en vanaf 2019 op een jaarlijkse toename van 3000 personen blijven steken.

Ten opzichte van 2013 is het aantal in Amsterdam voorkomende nationaliteiten met twee nationaliteiten uitgebreid: de Turkmeense en de Qatarese. Van de nieuwe Amsterdammers (vestiging+geboorte)  in 2014 hebben de meeste de Nederlandse nationaliteit (5643 personen), gevolgd door de Marokkaanse (1196 personen). Het betreft hier Marokkaanse Amsterdammers die, naast de Marokkaanse, ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Verder valt op dat andere nationaliteiten met een toename van meer dan 200 personen in Amsterdam vooral Europese landen zijn.

Een overzicht per buurtcombinatie maakt duidelijk dat onder meer de buurtcombinaties Jordaan, Staatsliedenbuurt, Slotervaart, Oude Pijp, Transvaalbuurt, Middenmeer, IJburg, Oostelijke Eilanden/Kadijken, Oostelijk Havengebied, Indische Buurt West, en Bijlmer wat betreft nationaliteit het meest divers zijn. In deze buurtcombinaties is het aantal nationaliteiten hoger dan 109.