januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Amsterdammers hebben weer vertrouwen in de economie

23 mei 2014

Het consumentenvertrouwen van Amsterdammers is positief. Het herstel wordt vooral bepaald door een toenemend vertrouwen in het economisch klimaat. 

Bij een opgaande trend loopt Amsterdam vooruit op de landelijke ontwikkeling. 

bron: O+S en CBS

    

O+S heeft sinds 2009 drie keer het consumentenvertrouwen in Amsterdam gemeten, op dezelfde manier als het CBS dat doet. Uit de laatste meting, medio mei 2014 onder 556 Amsterdammers, blijkt dat Amsterdammers een positievere visie op de economische situatie van heel Nederland en hun eigen financiële positie hebben dan de gemiddelde Nederlander. Met name jongere Amsterdammers, mannen, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen hebben meer vertrouwen in de economie, zo blijkt uit de meting van mei 2014. 

Koopbereidheid stijgt minder snel
Het toenemende vertrouwen komt nog niet zo duidelijk tot uiting in de koopbereidheid, met uitzondering van de Amsterdammers het hoogste huishoudinkomen. Dit neemt weliswaar ook toe maar minder dan het vertrouwen in het economisch klimaat. 

Een op de drie Amsterdammers heeft financiële zorgen
Het  positieve beeld neemt niet weg dat één op de drie geïnterviewde Amsterdammers zich nu nog veel zorgen over de eigen financiële situatie, voor de komende 12 maanden. Vooral mensen met een netto gezinsinkomen onder de €1.350 per maand maken zich zorgen.

De meest genoemde zorgen om de eigen situatie hebben betrekking op stijgende kosten en een verlies aan zekerheid: teruggang in inkomen, te weinig financiële reserves hebben en mogelijk baanverlies. Er zijn drie groepen die meer vrezen voor hun baan dan anderen: lager opgeleiden, mensen in de leeftijdscategorie 35-49 en mensen met een tijdelijk contact. 

Download