januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Amsterdammers over coalitie

19 mei 2014

Acht weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart heeft Amsterdam nog geen college.

In opdracht van AT5 legde O+S een kleine 400 Amsterdammers de vraag voor welke partijen zij in het college vertegenwoordigd willen zien. In onderstaande tabel is aangegeven aan welke partijen de kiezers van de vijf grootste partijen de voorkeur geven.


Bij alle partijen is de voorkeur van kiezers voor deelname van de partij waarop zij hebben gestemd duidelijk het hoogst; bij verliezer PvdA is deze wat lager, net als bij winnaar SP, die nog niet eerder in een college deelnam.
Alleen VVD-kiezers hebben een uitgesproken voorkeur voor een partij: D66. Bij de PvdA en GroenLinks-kiezers zijn twee duidelijke voorkeuren: D66 en GroenLinks respectievelijk PvdA. Bij de SP genieten PvdA en GroenLinks de voorkeur.
Kiezers van D66 hebben de meest brede oriëntatie in hun voorkeur: zowel PvdA als VVD als GroenLinks heeft de voorkeur van ongeveer 40% van de D66-kiezers. Een coalitie van D66, PvdA en GroenLinks zou op de breedste steun onder de kiezers van de vijf grootste partijen mogen rekenen.