januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Amsterdamse 6 VWO-ers gaan, wanneer het mogelijk is, in Amsterdam studeren

12 juni 2014

Vandaag, donderdag 12 juni, krijgen alle eindexamenleerlingen te horen of zij zijn geslaagd voor hun eindexamen. Wat zullen de Amsterdamse VWO-leerlingen volgend jaar gaan doen?

Zullen zij gaan studeren in Amsterdam? Of zijn universiteiten in andere steden, of het nemen van een tussenjaar, aantrekkelijker? O+S heeft in juli 2013 de Amsterdamse VWO-6 leerlingen gevraagd naar hun nabije toekomstplannen. Hieruit bleek dat Amsterdam een geschikte studiestad is voor Amsterdamse leerlingen, mits de gekozen studie aanwezig is in Amsterdam. Niet in de laatste plaats omdat ze dan geen kamer hoeven te zoeken.

De reputatie van de kwaliteit van de Amsterdamse universiteiten staat ter discussie.
Zo wordt bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse VVD een onvoldoende gegeven aan de Amsterdamse universiteiten: “Ze trekken VWO-ers aan met relatief lage examencijfers. Het studieaanbod leidt bovendien tot een slechter dan gemiddeld arbeidsmarktperspectief.”  Ook blijkt uit het oordeel van de Keuzegids24 van 2013 dat Amsterdamse universiteiten lager scoren dan gemiddeld, zowel op bachelor- als op masterniveau (dit oordeel is gebaseerd op basis van accreditaties van het NVAO, studentenoordelen en studiesucces).

Aan de andere kant zijn er regelmatig berichten over behaalde goede resultaten op ranglijsten van Amsterdamse universiteiten. Zo behoren de UvA en de VU in de Academic Ranking of World Universities, ook wel de Shanghai ranking genoemd, samen met nog vijf andere Nederlandse universiteiten tot de 150 beste instellingen wereldwijd.

Een manier om de reputatie van de Amsterdamse universiteiten te onderzoeken is door VWO-6 leerlingen te vragen naar hun toekomstplannen. Het blijkt niet zo te zijn dat vooral betere VWO-6 leerlingen de stad verlaten: het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die blijven is een 6,8 en van de vertrekkers een 6,9, dit is geen significant verschil. Leerlingen verlaten Amsterdam vooral als ze een in Enschede, Eindhoven of Delft aangeboden technische studie willen volgen, die in Amsterdam niet wordt aangeboden. Dit zijn vooral VWO-ers met het profiel ‘Natuur en Techniek’ die naar de TU Delft gaan. De overige VWO-ers die Amsterdam verlaten gaan vooral naar de Universiteit Utrecht, naar de Rijksuniversiteit Groningen of naar de Universiteit Leiden.


Download