januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Arbeidsmarkt zwakt groei Amsterdamse economie af

1 september 2014

Na een tijd van vooral positieve verwachtingen klinken er nu bezorgde signalen dat de volgende recessie zich mogelijk weer aandient.

De Europese financiële markten staan namelijk onder druk door de dalende eurokoers. Ook de Nederlandse economie ontwikkelt zich minder gunstig dan verwacht: het herstel na de laatste recessie stagneert. Het gaat onder andere minder goed met de productie en uitvoer in Nederland. Opmerkelijk is dat in dezelfde periode de Amsterdamse economie zich lijkt te herstellen na de laatste recessie. Het beeld volgens de Amsterdamse conjunctuurklok vertoont groei boven de langjarige trend van de meeste indicatoren. Alleen de arbeidsmarkt is nog niet hersteld.

De Amsterdamse economie heeft een andere sectorindeling dan de landelijke economie en reageert daardoor ook anders op de conjunctuurveranderingen. Indicatoren die bepalend zijn voor de regionale economie van Amsterdam ontwikkelden zich in het afgelopen jaar gunstig: aantrekkende woningmarkt en toerisme, meer passagiers en vracht op Schiphol en toegenomen havenoverslag.

Arbeidsmarkt nog niet hersteld
Het omslagpunt van de laatste recessie lag in Amsterdam rond maart 2013. Begin 2014 kwam het herstel op gang en medio 2014 bevinden de meeste indicatoren zich boven hun langjarige trend. Op de arbeidsmarkt is van herstel nog geen sprake: het aantal banen, dat verdween door opheffingen van bedrijven en het aantal ww-uitkeringen nemen in Amsterdam toe. Dit vertraagt de economische groei. Op de klok staan de twee Amsterdamse arbeidsmarktindicatoren in het gele kwadrant, onder hun langjarige trend.


Toelichting
De Amsterdamse conjunctuurklok is de eerste regionale klok in Nederland en is geïnspireerd op de conjunctuurklok van het CBS. De Amsterdamse klok bestaat uit 10 indicatoren, zowel macro-economische, als regionale en vertrouwensindicatoren. Indicatoren op regionaal niveau, als hotelovernachtingen, passagiers en vracht op Schiphol en havenoverslag zijn typerend voor de economie van Amsterdam. Daarnaast hebben internationale handel en het vertrouwen van de Nederlandse consument ook invloed op de Amsterdamse economie. De landelijke conjunctuurklok van het CBS bestaat uit 15 indicatoren, waaronder vertrouwens-, macro-economische en arbeidsmarktindicatoren.

In augustus 2014 werd de Amsterdamse conjunctuurklok vernieuwd. Hier kunt u meer lezen over de conjunctuurklok van Amsterdam en Nederland.

Download
Internet