januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Armoede in Amsterdam, een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede

25 februari 2014

In deze zojuist verschenen essaybundel analyseert een divers gezelschap van wetenschappers armoede uit verschillende invalshoeken: gezondheid, onderwijs, zorg, participatie, geografie, schulden enzovoorts.

In 11 essays worden voorstellen gedaan over hoe de ondersteuning van minima er het beste uit kan zien: welke ondersteuning, door wie en voor wie. Tussendoor vertellen dragers van Amsterdamse projecten tegen de armoede wat hen beweegt, en komen bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord aan het woord – een van de armste wijken van Nederland.

De bundel is op initiatief van de gemeentelijke armoederegisseur, Hetty Vlug, samengesteld door Bureau Onderzoek en Statistiek.

Ter introductie van de bundel is één van de bijdragen alvast te raadplegen op deze site. In hun essay ‘De ongedeelde stad onder druk’ betogen Wouter van Gent, Sako Musterd en Els Veldhuizen dat demografische ontwikkelingen en het woningmarktbeleid het Amsterdamse ideaal van de ongedeelde stad onder druk zetten. In een groot deel van Amsterdam zet nu de middenklasse de toon. De armoede raakt meer geconcentreerd en verschuift naar de randen van de stad. Willen we deze segregatie wel, zo vragen de auteurs zich af.

Een andere prangende vraag betreft de gezondheid van minima. Hieraan hebben Karien Stronks en Mariël Droomers een essay gewijd, op basis van hun onderzoek naar de gezondheid van bewoners van krachtwijken. De integrale aanpak in deze wijken blijkt de gezondheid van de bewoners gunstig te hebben beïnvloed. In Trouw (25-02) is er aandacht voor dit onderzoek.

Download
Internet