januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Bekendheid Top600-aanpak toegenomen

8 juli 2014

Meer mensen dan vorig jaar kennen de Top600-aanpak, blijkt uit een recente enquête onder Amsterdammers.

Het onderzoek uit mei 2014 was het derde publieksonderzoek naar de Top600. In dit onderzoek worden Amsterdammers gevraagd of ze bekend zijn met de Top600-aanpak en naar hun mening over de aanpak.

De bekendheid van de Top600-aanpak is toegenomen van 48% naar 55%. Dit gaat vooral om een toename in het aandeel Amsterdammers dat weleens heeft gehoord van de Top600-aanpak. Net zoals in voorgaande jaren is de aanpak minder bekend bij jonge Amsterdammers (16-25 jarigen) en bij vrouwen.

Vertrouwen in effect Top600 aanpak iets toegenomen
Zeven van de tien Amsterdammers heeft er vertrouwen in dat de criminaliteit daalt door deze 600 jonge veelplegers aan te pakken. Amsterdammers zien vooral een effect op de veiligheid in de stad. Over het effect op hun eigen veiligheidsgevoel zijn ze minder positief.

Draagvlak voor actieve hulp bij toekomstperspectief
Een meerderheid van de Amsterdammers vindt het goed dat de gemeente actief helpt bij het verbeteren van het toekomstperspectief. Onderzoek toont aan dat daarmee de kans op recidive kleiner wordt. Ook vindt 83% dat in uitzonderlijke gevallen het mogelijk moet zijn om criminelen met ernstige gedragsproblemen verplicht te behandelen en 85% dat ouders meer aangesproken moeten worden op het gedrag van hun kind.

Download