januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Bewoners geven de vrijheid in Amsterdam een 7,8

11 februari 2014

Bewoners ervaren veel vrijheid in Amsterdam: gemiddeld geven Amsterdammers een 7,8 voor het eigen gevoel van vrijheid.

Ook groepen die de vrijheid lager beoordelen, geven hun vrijheid nog steeds ruime voldoendes. De meerderheid van de Amsterdammers voelt zich in 2013 ongeveer even vrij als vijf jaar geleden. Een derde ziet wel een afname van vrijheid op het gebied van tolerantie en de vrijheid als het gaan om de mate van overheidsmaatregelen.

Vrijheid is een zeer breed begrip. De betekenis van vrijheid is afhankelijk van context, tijd en plaats en de manier waarop vrijheid wordt beleefd is sterk individueel bepaald. Op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts en bewonersbijeenkomsten hebben we 11 dimensies van vrijheid onderscheiden (zie figuur). Zeven van deze vrijheidsdimensies (groen in de figuur) hebben we aan 1.295 Amsterdammers voorgelegd. 

De hoogste rapportcijfers voor de eigen vrijheid worden gegeven door Amsterdammers zonder godsdienst en inwoners van de stadsdelen Centrum en Zuid. Vier groepen Amsterdammers, die onderling sterke overlap vertonen, scoren op vrijwel alle vrijheidsdimensies lager dan gemiddeld: niet-westerse allochtonen, moslims, laag opgeleiden en bewoners uit stadsdeel Nieuw-West. Homoseksuelen geven relatief lage rapportcijfers voor de vrijheidsdimensies tolerantie en jezelf kunnen zijn in Amsterdam.

Volgens de geënquêteerde Amsterdammers is er vooral veel vrijheid op het gebied van meningsuiting, jezelf kunnen zijn en godsdienstvrijheid, gevolgd door de veiligheid in de openbare ruimte en tolerantie (zie de tabel). De laagste waardering heeft men voor de vrijheid op het gebied van de mate van overheidsmaatregelen in de stad en (het niet) ervaren van overlast, al krijgen deze dimensies nog steeds een ruime voldoende. 

Rapportcijfer vrijheid per dimensie van vrijheid


 

Download