januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Bewoners Noord werken steeds vaker buiten de stad

26 februari 2014

Ondanks de recessie groeit de werkgelegenheid in Noord gestaag.

In vergelijking met 40 jaar geleden is de Noordse werkgelegenheid nu meer veelzijdig. De recessie heeft tegelijkertijd wel zijn weerslag op de werkloosheid; deze neemt toe.

Stadsdeel Noord en O+S hebben een onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de werkgelegenheid en werkloosheid in Noord. De belangrijkste conclusies zijn:

- Noorderlingen werken steeds meer buiten de stad en niet-Amsterdammers komen vaker in Noord werken. De Noordse arbeidsmarkt functioneert dus steeds meer over stads- en stadsdeelgrenzen heen - Door de vestiging van een tiental grote bedrijven in Noord, die hun werknemers hebben meegenomen, is de werkgelegenheid in het stadsdeel toegenomen. Bij een aantal van deze bedrijven zijn inmiddels steeds meer Noorderlingen in dienst; - Het aantal zelfstandigen is in Noord, evenals in de rest van de stad, toegenomen. Er zijn meer Noorderlingen als zelfstandige aan de slag, in en buiten Noord; - Tot slot is er sprake van een mismatch op de Noordse arbeidsmarkt. Doordat de werkgelegenheidsgroei niet in sectoren is geweest waar Noorderlingen vaak aan het werk zijn, kon de werkloosheid toenemen, terwijl de werkgelegenheid groeide.

Download
Internet