januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

D66 in peiling groter dan PvdA

26 februari 2014

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou D66 als grootste partij eindigen.

D66 eindigt ruim 4% hoger dan de PvdA, die een derde van haar aanhang verliest in vergelijking met de vorige verkiezingen. D66 zou 13 zetels krijgen en de PvdA 10. Daarbij moet wel bedacht worden dat de zetelverdeling indicatief is en kleine verschuivingen al tot verandering van de zetelverdeling kunnen leiden. (Zeven van de verdeelde zetels zijn restzetels.) Ook de VVD verliest en houdt zes van de huidige acht zetels over.  Naast D66 wint ook de SP.
Overigens geldt dat zo’n 40% van de kiesgerechtigden nog geen definitieve keuze heeft gemaakt.

Respondenten is ook een vraag voorgelegd over het wenselijke aandeel sociale huur in de stad. Daaruit blijk dat een kleine minderheid (10%) forse reductie wenst. Ongeveer een kwart acht een beperkte daling (van 60 naar 50%) wenselijk. Meer dan 60% vindt dat het aandeel sociale huur gelijk moet blijven of zelfs enigszins moet toenemen.


Politieke partijen verschillen over de vraag hoe groot het aantal sociale huurwoningen in de stad zou moeten zijn. Een sociale huurwoning heeft een maximale huur van 680 euro. Op dit moment is 60% van de woningen in de stad een sociale huurwoning.