januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

De ondernemersdagvergunning in West

3 december 2014


In 2013 heeft stadsdeel West een nieuwe parkeervergunning geïntroduceerd: de ondernemersdagvergunning.

Ondernemers kunnen met deze vergunning overdag parkeren en maken daarna weer plaats voor bewoners die overdag weg zijn met de auto. O+S heeft  onderzoek gedaan naar de ervaring en waardering van de parkeervergunning.

Een ruime meerderheid van de geïnterviewde bedrijven met een ondernemersdagvergunning vindt de ondernemersdagvergunning een tijdelijke goede oplossing, maar uiteindelijk wil een merendeel liever een gewone bedrijfsparkeervergunning. Dit geldt vooral voor bedrijven die na 18.00 uur nog open zijn, zoals horecazaken.

Van de ondernemers in West met een gewone bedrijfsparkeervergunning geeft 14% aan de ondernemersdagvergunning te kennen. De bekendheid is het grootst in Westerpark en het kleinst in Bos en Lommer. Na uitleg is aan de hele groep gevraagd of zij wellicht een goedkopere ondernemersdagvergunning zouden verkiezen boven een gewone parkeervergunning. Een kwart (25%) is daarin geïnteresseerd. In Oud-West prefereren de meeste ondernemers een gewone parkeervergunning en in De Baarsjes is er relatief veel animo voor een goedkopere ondernemersvergunning.

Download