januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

De toekomst van Amsterdam: zes trends

13 oktober 2014

Amsterdam is een dynamische stad. De signalen daarvan zien we op tal van terreinen.

De bevolking ontwikkelt zich snel; de arbeidsmarkt biedt volop kansen, gelet op lokale, landelijke en mondiale ontwikkelingen; technologische vernieuwingen worden op allerlei gebieden gestimuleerd en  toegepast. De stad toont zich flexibel in een tijd waarin dat ook hard nodig is.

Wat zien we gebeuren in de stad? Welke van deze ontwikkelingen zijn de uiting van verschuivingen die relevant zijn voor de komende 20 jaar? Op deze vragen heeft O+S een antwoord geformuleerd in de rapportage ‘Amsterdamse trends’. De rapportage is tot stand gekomen op initiatief van het Stadsarchief Amsterdam, dat zich voor de vraag gesteld ziet hoe uit het enorme aanbod van bronnen, een selectie gemaakt kan worden die toekomstige Amsterdammers de mogelijkheid biedt zich een beeld te vormen van de huidige ontwikkelingen.

Van een aantal ontwikkelingen die nu gaande zijn, valt te verwachten dat ze het aanzien en het functioneren van de stad de komende decennia mede zullen bepalen. Zes van deze betekenisvolle ontwikkelingen zijn in kaart gebracht:
1. nieuw samenspel economie en leefstijl;
2. impact van internet op het aanbod in de stad;
3. veranderende mobiliteit;
4. nieuwe behoeftes van Amsterdammers die in de stad blijven;
5. veranderde driehoeksverhouding stad-overheid-burgers;
6. drukte in de binnenstad en verschillende bezoekersprofielen.

Deze trends zijn alle te vatten onder een overkoepelend thema: fragmentatie. Met fragmentatie bedoelen we dat de samenleving uit steeds meer groepen bestaat, die niet (voor lange tijd) vast staan. Daar wordt vaak negatief over gedacht, maar fragmentatie is voortgekomen uit een behoefte aan individuele (keuze)vrijheid. Toch betekent dat ook een grote uitdaging voor Amsterdam: hoe blijft solidariteit gewaarborgd in een gefragmenteerde stad?

Download