januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

In 2013 relatief veel etnische spanningen in Nieuw-West en Noord

2 juni 2014

De spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam zijn redelijk stabiel tussen 2011 en 2013.

Wordt er naar de stadsdelen gekeken, dan zijn er wel kleine veranderingen te zien. In de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Zuid vond tussen 2011 en 2013 een (lichte) afname plaats van spanningen, in Noord een lichte toename. Vooral in stadsdeel Nieuw-West en Noord zijn er in 2013 relatief veel spanningen tussen bevolkingsgroepen. In Centrum en Zuid zijn er juist weinig spanningen.

Figuur 1 toont de spanningenindex voor alle Amsterdamse buurten in 2013. Deze index is berekend door de gemiddelde score op acht stellingen over etnische spanningen (het signaleringsinstrument) te delen door de gemiddelde score van alle buurten in 2011. Hoe hoger de score, hoe meer spanningen. Buurten met relatief veel spanningen hebben een rode kleur, buurten met relatief weinig spanningen een donkergroene kleur. Buurten die meer een middenpositie innemen, krijgen ofwel een oranje kleur toegekend ofwel een lichtgroene kleur.

In de Indische Buurt Oost, Nieuwendam-Noord en Slotermeer-Noordoost is de spanningenindex in 2013 het hoogst (zie tabel 2 en rood gekleurd in figuur 1).

Tabel 3 laat per stelling van de spanningenindex zien welke Amsterdammers relatief vaak spanningen ervaren. Hieruit blijkt dat Antilliaanse, laag opgeleide en mannelijke Amsterdammers relatief vaak etnische spanningen in de buurt ervaren.


Download