januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Jeugdcriminaliteit licht gedaald

24 april 2014

O+S heeft twee afzonderlijke indexen ontwikkeld om inzicht te bieden in de jeugdcriminaliteit en risicofactoren in Amsterdam.

De jeugdcriminaliteitindex geeft de jongerencriminaliteit per buurt weer. Deze index wordt berekend aan de hand van gegevens over unieke verdachten tussen de 12 en 24 jaar, op basis van de woonplaats van de jongeren. Per buurt is het aandeel jeugdige verdachten geïndexeerd op het gemiddelde aandeel verdachten in 2007. Als een buurt een hoge jeugdcriminaliteitindex heeft, betekent dit dat er relatief veel jeugdige verdachten van criminaliteit wonen. De risicofactorenindex geeft aan in hoeverre in buurten risicofactoren aanwezig zijn die de kans op jeugdcriminaliteit vergroten.

De meest recente gegevens over jeugdcriminaliteit en risicofactoren gaan over het jaar 2013.
De jeugdcriminaliteit en de bijbehorende risicofactoren zijn tussen 2007 en 2013 gedaald. Ook tussen 2012 en 2013 is de jeugdcriminaliteit gedaald.
In 2012 was 4,5%  van de jeugdigen (12 t/m 24 jaar) verdacht van criminaliteit, in 2013 ging het om 3,8%. Dit is een stuk minder dan in 2007, toen werd nog 6,2% van de jongeren van criminaliteit verdacht. Ook absoluut gezien daalt het totaal aantal jongeren dat verdacht wordt van criminaliteit.

In onderstaande figuur staat per buurt de jeugdcriminaliteitindex weergeven evenals in welke tien buurten de index het sterkst is gestegen en het sterkst is gedaald tussen 2012 en 2013.

Jeugdcriminaliteitindex per buurt 2013 (gebaseerd op woonplek jongeren)

De jeugdcriminaliteitindex is in 2013 het hoogst in stadsdeel Zuidoost. Dit komt vooral door het grote aandeel verdachten in Bijlmer Centrum en Oost en Holendrecht/Reigersbos/Amstel III/Bullewijk. In de stadsdelen Centrum en Zuid is de jeugdcriminaliteitindex het laagst.
In stadsdeel Centrum wonen weinig verdachten van criminaliteit, maar er wordt wel veel criminaliteit gepleegd. Vooral op de Wallen vindt veel criminaliteit plaats. In 2013 werden er in stadsdeel Centrum 3.397 misdrijven gepleegd door jeugdigen (van de 11.770 misdrijven in heel Amsterdam). Dit komt vooral doordat er veel criminaliteit plaatsvindt op de Burgwallen Nieuwe- en Oude Zijde (respectievelijk 1.375 en 564 misdrijven). In Holendrecht/Reigersbos/Amstel III/Bullewijk en Bijlmer Centrum in stadsdeel Zuidoost is in 2013 ook relatief veel criminaliteit gepleegd (respectievelijk 637 en 531 misdrijven).


Download