januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Jeugdwerkloosheid opgelopen tot 24%

3 juli 2014

De jeugdwerkloosheid in Amsterdam is het afgelopen jaar gestegen, van 20% begin 2013 naar 24% begin 2014. 

De stijging wordt grotendeels bepaald door jongeren die nog in opleiding zijn en daarnaast naar werk zoeken.

Het aantal jongeren in Amsterdam van 15 tot en met 26 jaar groeit. In 2013 kwamen er bijna 2.200 jongeren bij, veelal studenten. Hierdoor groeide het totaal aantal jongeren begin 2014 naar 137.000. Van hen zijn 18.400 jongeren op zoek naar een baan voor minimaal 12 uur per week, maar kunnen die niet vinden. Zij vallen onder de definitie ‘werkloos’. Dit is 13% van alle jongeren en 24% van de beroepsbevolking. Niet alleen jongeren zonder startkwalificatie, ook jongeren met een afgeronde opleiding komen sinds de crisis lastiger aan werk. 

Het grootste deel van de Amsterdamse werkloze jongeren volgt een opleiding
Van de in totaal 18.400 werkloze jongeren volgen 11.300 (61%) op dit moment een opleiding. Zij zoeken een baan naast of in plaats van hun studie. De overige 7.100 jongeren hebben geen werk en volgen ook geen opleiding. Van deze groep hebben 4.900 jongeren een startkwalificatie en 2.200 niet.

Het aantal werkloze jongeren van niet-westerse herkomst stabiliseert
De stijging van de jeugdwerkloosheid is nu vooral zichtbaar bij autochtone jongeren (van 8% naar 14%) en jongeren van westerse herkomst (van 8% naar 22%). Het aantal werkloze jongeren van niet-westerse afkomst stabiliseert, maar blijft met 38% onverminderd hoog.

Jongeren zonder startkwalificatie zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt
Nog steeds blijkt het hebben van een startkwalificatie zeer belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie is met 43% het hoogst. Een positieve ontwikkeling is wel dat het aandeel jongeren met een startkwalificatie is gestegen naar 66%, ten opzichte van 61% in 2013. Van de werkende jongeren die geen opleiding meer volgen, heeft 83% een startkwalificatie. 

De factsheet en het achtergronddocument gaan dieper in op de ontwikkelingen en de gehanteerde definities. 

Download