januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Langste periode van groei sinds 1935

14 mei 2014

In 2013 is het inwonertal van Amsterdam met 11.743 personen toegenomen.

Hiermee is de langste aaneengesloten periode van groei bereikt sinds 1935. Toen nam het aantal inwoners na 26 jaar van groei voor het eerst weer af. De huidige periode van groei begint in 1997 en heeft tot nu toe geresulteerd in een toename van ruim 95.000 inwoners. De afgelopen zes jaar groeit de stad opvallend snel, gemiddeld met 10.000 inwoners per jaar. Hoe de Amsterdamse bevolking zich in de toekomst zal ontwikkelen, staat beschreven in de fact sheet bevolkingsprognose, die sinds vandaag beschikbaar is.

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van O+S blijft Amsterdam tot 2040 groeien. De explosieve groei van de afgelopen zes jaar zal naar verwachting dit jaar nog afvlakken. De bevolking groeit dan nog stevig door, maar minder snel dan de afgelopen jaren. De toename van de bevolking is vooral het gevolg van natuurlijke aanwas: meer geboorte dan sterfte. In 2012 verklaarde de natuurlijke aanwas 57% van de groei. Het overige deel wordt vooral verklaard door een positief binnenlands migratiesaldo (37%): het aantal mensen dat zich vanuit overige plaatsen in Nederland in Amsterdam vestigt is groter dan het aantal mensen dat de stad verlaat. Slechts 6% van de groei wordt verklaard door een positief buitenlands migratiesaldo.

In 2012 was het saldo van geboorte en sterfte 5415: bijna 11.000 geboortes tegenover 5500 sterfgevallen. Het binnenlands migratiesaldo bedroeg in 2012 3500: 33.500 personen vestigden zich vanuit elders in Nederland in de hoofdstad, terwijl bijna 30.000 Amsterdammers de stad verlieten.

Download