januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Leefbaarheidsindex blijft stabiel in Amsterdam

24 april 2014

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, wordt verondersteld bij te dragen aan gevoelens van veiligheid.

Om deze reden is in het Programakkoord Amsterdam 2010-2014 opgenomen dat de leefbaarheid van Amsterdamse buurten gemonitord wordt met een leefbaarheidsindex. O+S berekent deze index elk jaar voor de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

De leefbaarheidsindex bestaat uit drie deelindexen, die elk uit acht indicatoren bestaan (zie de tabel).

Items leefbaarheidsindex Amsterdam per deelindex (gegevens afkomstig uit Veiligheidsmonitor)

De leefbaarheidsindex betreft de gemiddelde score op de 24 indicatoren gedeeld door de gemiddelde score in 2010. Het bronjaar van de leefbaarheidsindex is dus 2010. Hoe hoger de leefbaarheidsindex, hoe meer leefbaarheidsbedreigende factoren er in een buurt aanwezig zijn.

De meest recente leefbaarheidsindex gaat over het jaar 2013. Amsterdam heeft in 2013 een goede leefbaarheid. De leefbaarheidsindex is tussen 2010 en april 2013 licht verbeterd van 100 naar 98. Dit komt vooral door een lichte verbetering van de fysieke en de sociale index.

De figuur laat per Amsterdamse buurtcombinatie de leefbaarheidsindex in 2013 zien.

Leefbaarheidsindex, 2013

De leefbaarheidsindex is in 2013 vooral hoog (dus de leefbaarheid relatief minder) in buurten in stadsdeel Nieuw-West en stadsdeel Noord en op de Burgwallen Oude- en Nieuwe Zijde in stadsdeel Centrum. In Zuid en Centrum (met uitzondering van de Wallen) is de leefbaarheidsindex juist laag (dus de leefbaarheid relatief hoog).Download