januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Leerlingenprognose: het aantal leerlingen in Amsterdam blijft tot en met 2025 groeien

27 augustus 2014

Het leerlingenaantal op het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) neemt de komende jaren toe. Dit blijkt uit de leerlingenprognose 2013 die O+S in opdracht van DMO heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat O+S deze leerlingenprognose heeft opgesteld.

Er zijn meerdere oorzaken voor de verwachte groei. Zo was er bijvoorbeeld een duidelijke toename van het aantal geboortes van 2008 t/m 2011: er woonden in 2011 ruim 11.000 0-jarigen in Amsterdam, ruim 10% meer dan in 2008. Dit leidt ertoe dat het leerlingenaantal op het PO sinds 2013 stijgt, en dat 8 jaar later het leerlingenaantal op het VO stijgt (vanaf 2022). Ook het feit dat dat gezinnen met kinderen vaker in de stad blijven wonen, onder andere als gevolg van de crisis, zorgt voor een toename van het aantal leerlingen op zowel het PO als het VO.

In schooljaar 2013/’14 gaan er in totaal 61.176 leerlingen naar een Amsterdamse basisschool. De verwachting is dat dit er in 2019/’20 ruim 65.000 zullen zijn, 4.000 meer dan het huidige aantal (+7%), wat neerkomt op ongeveer 160 klassen extra. Vanaf 2020 zal het aantal Amsterdamse basisschoolleerlingen min of meer stabiel blijven tot en met 2030, met tussen de 65.000 en 66.000 leerlingen.
Het leerlingenaantal op het Amsterdamse VO zal in de komende jaren groeien, van 39.316 in 2013/’14 tot 41.500 in 2019/’20 (+6%) en groeit naar verwachting door tot ruim 43.000 leerlingen in 2024/’25 (+10%).


In bijna alle stadsdelen groeien de leerlingenaantallen in zowel PO als VO. In Noord is er de komende periode veel nieuwbouw gepland, daarom groeit het leerlingenaantal daar naar verwachting tot en met 2024/’25 zowel op het PO als op het VO met 18%. Ook in Zuid en (Nieuw-)West groeien de leerlingenaantallen op zowel het PO als het VO.

Opvallend is het verloop van de verwachte leerlingenaantallen in Oost, mede als gevolg van de ontwikkeling van de leerlingaantallen in IJburg. De kinderen in IJburg bereiken de komende jaren massaal de leeftijd van de middelbare school, in het VO verwachten we dan ook een duidelijke groei van de leerlingenaantallen. Alhoewel niet zeker is dat deze leerlingen allemaal zullen kiezen voor een school op IJburg. De basisscholen op IJburg moeten er rekening mee houden dat hun leerlingenaantallen drastisch zullen afnemen, omdat de gezinnen met kinderen in middelbare schoolleeftijd in IJburg blijven wonen en de instroom van nieuwe jonge gezinnen daardoor relatief klein is.


Eerste leerlingenprognose door O+S
Dit jaar heeft O+S voor het eerst de leerlingenprognose opgesteld, in opdracht van DMO. De werkwijze die hiervoor is gebruikt wordt samen met de resultaten beschreven in de rapporten over de leerlingprognoses PO en VO. Daarnaast zijn er tabellen beschikbaar van de leerlingenprognoses PO, VO en SO per school.
Voor het VO zijn er hiernaast nog factsheets per stadsdeel/windrichting gemaakt. Al deze producten zijn op deze pagina te downloaden. 

Download