januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Meer bestedingen door buitenlandse toeristen

20 oktober 2014

De meest recente cijfers van het CBS laten zien dat er niet alleen steeds meer buitenlandse toeristen naar Nederland komen, maar dat ze ook meer geld in ons land uitgeven.

Dit is positief voor bedrijven in de toeristische sector en ook voor de hele economie. Amsterdam heeft relatief de grootste toeristische markt in Nederland, maar de groei daarvan viel in de afgelopen drie jaar lager uit dan de landelijke groei. Alleen in 2014 ligt het groeitempo hoger dan landelijk. In Europees perspectief is Amsterdam een van de snelst groeiende markten in 2014. 

In de afgelopen drie jaar zijn toeristische bestedingen in Nederland met 9% gestegen tot 65 miljard euro in 2013. Ruim driekwart van dit bedrag zijn uitgaven van Nederlanders. Hun bestedingen zijn echter relatief weinig toegenomen sinds 2000: met 7%, wat bijna gelijk is aan de prijsstijging in deze periode (+6%). De totale groei komt dus door de buitenlanders. Buitenlandse toeristen hebben in 2013 bijna 15 miljard euro in Nederland uitgegeven. Een groei van 21% vergeleken met 2000. Afgezien van de prijsstijging noemt het CBS nog twee andere oorzaken voor deze groei: het aantal buitenlandse toeristen neemt snel toe en ze maken meer boekingen via Nederlandse bedrijven in de toeristische sector, zoals online boekingen van hotels en vluchten.

Trage groei buitenlandse hotelgasten in 2010-2013
Bijna de helft van alle buitenlandse toeristen in Nederland overnacht in Amsterdam (47% in 2013). Als we aannemen dat hetzelfde percentage ook voor hun bestedingen geldt, dan gaven ze vorig jaar 7 miljard euro in de hoofdstad uit. Het aantal buitenlandse toeristen groeide in de afgelopen jaren in Amsterdam echter minder snel dan landelijk. Het gaat hier wel alleen om geregistreerde hotelgasten. Bijvoorbeeld AirBnB is niet meegerekend.
De onderstaande figuur laat de groei van het aantal buitenlandse hotelgasten en het totaal aantal hotelgasten in Nederland en Amsterdam zien. In de periode 2010-2013 loopt Amsterdam achter op de landelijke groei. Alleen in de eerste zes maanden van 2014 groeit het aantal buitenlandse gasten in de Amsterdamse hotels sneller dan in Nederland. Italië en Duitsland zijn op dit moment de snelst groeiende markten, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk.

Groei aantal buitenlandse gasten en alle gasten in hotels in Nederland en Amsterdam

In 2014 Amsterdam boven Europese trend
Ook vergeleken met andere Europese steden doet Amsterdam het goed in de eerste helft van 2014. Alleen in Vilnius, Stockholm, Lissabon en Zagreb groeit het aantal buitenlandse toeristen sneller dan in de Nederlandse hoofdstad. In heel Europa en overal in de wereld is het aantal buitenlandse toeristen met 5% toegenomen. The World Tourism Organization schrijft dit onder andere toe aan verbeterd consumentenvertrouwen. Tegelijkertijd is deze groei opmerkelijk gezien de politieke onrust in de wereld.

Groei hotelgasten in Europese steden in januari-juni 2014 (aflopend gesorteerd op buitenlandse hotelgasten)