januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Meer starters en meer opheffingen

10 april 2014

In 2013 zijn ruim 14.000 bedrijven opgericht en bijna 11.000 bedrijven gestopt. Dit is een recordaantal starters en opheffingen in de hoofdstad.

Ook uit recente landelijke cijfers blijkt dat er in het afgelopen jaar meer dynamiek in bedrijfsvestigingen plaatsvond dan voorheen. 

In Amsterdam startten er vooral veel advies- en onderzoeksorganisaties, op afstand gevolgd door bedrijven in cultuur, recreatie en handel. De opheffingen waren ook vooral in de sector advies en onderzoek, gevolgd door handel en ict.

Starters en opheffingen naar sector (top 5), 2013

Verhouding starters en opheffing stabiel
De groei van het aantal starters en opheffingen verandert de overlevingskansen niet. Wanneer we kijken naar de starters uit 2008, blijkt dat een kleine 80% na twee jaar nog bestaat. Hetzelfde percentage geldt voor bedrijven gestart in 2011. Onderstaande figuur laat steeds zien hoeveel starters nog bestaan van de bedrijven die twee jaar daarvoor zijn opgericht.
Hoewel de gemiddelde overlevingskans van starters stabiel rond 80% is, zijn er verschillen per bedrijfstak en per jaar te zien. Van alle starters hebben bedrijven in cultuur en recreatie het hoogste overlevingspercentage en in detailhandel het laagste. In de horeca is de overlevingskans afgenomen van rond 80% naar 72%.

Overlevingskans naar sector