januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Minder beweging op woningmarkt regio Amsterdam

14 maart 2014

Het aantal verhuizingen in de regio Amsterdam is sinds 2008 afgenomen. 

De instroom van huishoudens van buiten de regio is op peil gebleven, maar vooral de doorstroming binnen en tussen gemeenten in de regio is flink afgenomen. Er is meer interesse in huren. Dit en meer blijkt uit het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam’.

De Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Almere hebben dit onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met de corporaties en met cofinanciering van de provincie Noord-Holland. Het onderzoek gaat over verhuisdynamiek en verhuiswensen in de regio Amsterdam. De resultaten bieden een basis voor toekomstig woningmarktbeleid. 

 

Woontevredenheid hoog
Bewoners in de Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en Almere zijn tevreden met hun buurt en woning, gemiddeld scoort de woonomgeving in de regio een 7,6. Dat wil niet zeggen dat er niets te wensen overblijft. Bijna een kwart van de inwoners zegt zeker binnen twee jaar te willen verhuizen en een kwart misschien. Zij willen vooral verhuizen om groter of mooier te wonen. 

Woontevredenheid hoog Bewoners in de Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en Almere zijn tevreden met hun buurt en woning, gemiddeld scoort de woonomgeving in de regio een 7,6. Dat wil niet zeggen dat er niets te wensen overblijft. Bijna een kwart van de inwoners zegt zeker binnen twee jaar te willen verhuizen en een kwart misschien. Zij willen vooral verhuizen om groter of mooier te wonen. 


Tevredenheid over de buurt, 2013

bron: Wonen in de regio 2013 

 

Doorstroming stagneert, jonge instroom blijft op peil
Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is de verhuisdynamiek in de Amsterdamse regio afgenomen. In Amsterdam, Amstelveen en Diemen groeide het aantal verhuizingen in deze periode nog wel licht. Dat komt door de blijvende instroom van studenten. Het aantal verhuizingen naar en binnen de andere gemeenten in de regio verminderde aanmerkelijk. Een belangrijke factor daarbij is dat (jonge) gezinnen minder vaak dan voor de crisis vanuit Amsterdam en Haarlem verhuisden naar een andere gemeente in de regio. Vooral de gemeenten die voorheen veel bouwden (Haarlemmermeer, Almere, Purmerend en Zaanstad), merken de gevolgen van verminderde doorstroming vanuit deze steden. 

Verhuizingen huishoudens in de regio, 2007/2008 en 2011/2012

bron: CBS/bewerking O+S

Inkomen en opleiding beïnvloedt verhuisrichting

Inkomen en opleiding blijkt van invloed op de verhuisrichting. Het zijn vooral gezinnen met een hoger inkomen die Amsterdam verruilen voor de regio, daarbij hebben zij een voorkeur voor Haarlem en Amstelveen/Aalsmeer. De verhuisstroom vanuit Amsterdam naar gemeenten als Zaanstad, Haarlemmermeer en Almere is wat gemengder. Opvallend is dat veel lager opgeleide jongeren (in de leeftijd 26 tot 35 jaar) kiezen voor Zaanstad. Haarlem neemt een bijzondere positie in. Behalve de instroom van gezinnen vanuit Amsterdam is ook sprake van een uitstroom van gezinnen naar omliggende gemeenten.

Meer mensen willen huren 
De afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen huren en kopen veranderd. Huren is weer meer in trek gekomen sinds de crisis op de koopmarkt. Het beeld dat mensen alleen van een huurwoning naar een koopwoning overstappen en niet vice versa, verschuift. Vooral huishoudens die van buiten de regio komen, huren (eerst) een woning. 

Middeninkomens in de knel 
Huishoudens met een middeninkomen (34.000-43.000 euro) hebben een moeilijke positie op de woningmarkt. De sociale huur is voor hen geen alternatief meer vanwege de ingevoerde inkomensgrens. Toch geeft een kwart van deze huishoudens aan te willen verhuizen naar een sociale huurwoning. Het vrije sector huursegment is beperkt beschikbaar en vaak te duur. In delen van de regio is goedkope koop een alternatief. 

Belangrijkste conclusies in rapport 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Wonen in de regio’ Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en Almere. Daarnaast is er een database met gegevens die een analyse op gemeentelijk niveau mogelijk maakt. 

Download