januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Nek-aan-nekrace D66 en PvdA

17 maart 2014

De laatste peiling in de aanloop naar de verkiezingen laat zien dat D66 en PvdA in een nek-aan-nekrace zijn verwikkeld.

Beide partijen staan op iets meer dan 22%. Op enige afstand volgen VVD, GroenLinks en SP die ongeveer even groot zijn: bijna 12%.
De PvdA verliest fors ten opzichte van de raadsverkiezingen van 2010, aan nagenoeg alle partijen. D66 daarentegen wint fors en trekt kiezers van alle partijen, inclusief de VVD.
Deze situatie maakt dat er de komende dagen nog aanzienlijke verschuivingen mogelijk zijn. Daarbij is niet alleen de vraag op welke partij kiezers hun keuze laten vallen, maar ook de opkomst is van belang. Naarmate de opkomst lager is, is de selectiviteit in die opkomst van grotere betekenis.
In deze peiling is het aandeel kiezers dat nog geen keuze heeft gemaakt aanmerkelijk lager dan in de vorige peiling. Had eerder iets meer dan 40% nog geen keuze gemaakt, nu is dat iets minder dan 30% - een aanwijzing dat kiezers zich voor de campagne gaan interesseren.
Van de kleinere partijen lijken CDA, RED, PvdD en OPA voldoende stemmen te halen voor een raadszetel; het CDA lijkt, dit keer op eigen kracht, 2 zetels te halen.

Deze peiling is gebaseerd op een steekproef van bijna duizend (978) kiesgerechtigde Amsterdammers, afgelopen week uitgevoerd in opdracht van Het Parool. Nadrukkelijk zij opgemerkt dat, de campagnedynamiek in aanmerking genomen, de komende dagen nog volop ruimte is voor verandering. Dat in nog sterkere mate voor de zetelverdeling, die erg gevoelig is voor kleine veranderingen. De peiling is dan ook geen prognose maar een tussenstand.