januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Ondernemers niet naar gemeente voor financiële ondersteuning

30 september 2014

Amsterdamse ondernemers kloppen liever niet aan bij de gemeente wanneer zij in financiële problemen verkeren.

Zij verwachten eerder een beroep op bekenden te doen wanneer zij financiële ondersteuning nodig hebben. De ondernemerschapsregelingen van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI) zijn bij veel ondernemers niet bekend.

Ondernemers naar vrienden en familie voor advies en ondersteuning
Tweederde van de ondervraagde ondernemers zou bij hun vrienden of familieleden aankloppen voor advies over financiële ondersteuning. De helft zou een accountant of een financieel deskundige raadplegen. Tweederde van de ondernemers verwacht niet dat zij hiervoor een beroep op de gemeente zouden doen.
Ook het daadwerkelijk aanvragen van financiële ondersteuning doen ondernemers het liefst bij vrienden of familie. Een vijfde zou bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen.

Ondernemersregelingen niet bekend bij ondernemers
De meerderheid van de ondernemers is niet bekend met de financiële regelingen van DWI. Via deze regelingen kunnen ondernemers die in financiële problemen verkeren, financiële ondersteuning aanvragen. Zzp’ers zijn iets vaker bekend met de regelingen dan andere ondernemers.
Nadat de ondernemers tijdens het invullen van de enquête kort zijn geïnformeerd over de regelingen van DWI, zegt een vijfde een beroep te zullen doen op DWI in het geval van financiële problemen. De helft zou dit misschien doen en kwart zou nog steeds niet bij de gemeente aankloppen, om verschillende redenen. Deze worden in het rapport benoemd.

Download