januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Ontwikkelingen in mantelzorg

13 maart 2014

Mantelzorg wordt vaker door vrouwen gegeven dan door mannen. En vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen.

Is er een relatie tussen betaald werk en mantelzorg? Werken vrouwen vaker in deeltijd omdat ze zo ruimte hebben om mantelzorg kunnen verlenen? 

In Amsterdam verleent 11% van de vrouwen van 19 jaar en ouder mantelzorg en 8,7% van de mannen. Ten opzichte van 2008 is er sprake van een toename, met name bij de groep 65-plussers. 

Kenmerken Amsterdamse mantelzorgers
Van de Amsterdamse vrouwelijke mantelzorgers is 45% tussen de 45 en 64 jaar, 46% is hoog opgeleid en 62% heeft betaald werk. Van de Amsterdamse mannen die mantelzorg verlenen is de helft tussen de 45 en 64, heeft 66% een betaalde baan en is 54% hoger opgeleid. Mannen verlenen minder mantelzorg en hebben vaak een wat andere rol, minder direct en meer ondersteunend.

Dubbele belasting 45-55 jarigen
In Amsterdam is sprake van concurrentie tussen betaald werk en mantelzorg, vooral in de groep tussen 45 en 54 jaar. Deze groep combineert een hoge arbeidsparticipatie met een relatief groot aandeel in mantelzorg. Het zijn vooral de ouderen (55-64 jaar) en een deel van de vrouwen die nu in principe nog ruimte hebben voor meer betaald werk. Tegelijkertijd zijn dit ook de groepen die de meeste mantelzorg op zich nemen.

Verwachte ontwikkelingen
Naar verwachting zal het aantal mantelzorgers in de toekomst minder snel groeien dan het aantal mensen dat behoefte heeft aan mantelzorg. Bovendien zullen de mensen die mantelzorg verlenen langer doorwerken. Hierdoor zal de combinatie van werk en mantelzorg vaker voorkomen, evenals de ervaren (over)belasting, waar nu al een op de vijf vrouwelijke mantelzorgers en 15% van de mannelijke mantelzorgers in Amsterdam onder lijdt. Tenzij mantelzorg in de toekomst beter verdeeld wordt.

Bronnen
Regionale Enquête beroepsbevolking, O+S, 2013
Amsterdamse gezondheidsmonitor 2012, GGD Amsterdam, 2013
Maatschappelijke ontwikkelingen, feiten en cijfers, Werk & Mantelzorg
Informele zorg 3.0 Schuivende panelen en een krakend fundament, M.I. Broese van Groenou, oratie VU, 2012Download