januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Opkomst onder Amsterdammers van buitenlandse herkomst gedaald, PvdA blijkt eerste keuze

20 maart 2014

De opkomst van Amsterdammers van buitenlandse herkomst is verder gedaald vergeleken met voorgaande verkiezingen.

Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de Gemeente Amsterdam en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De PvdA blijft de partij van hun eerste keuze maar er komt meer spreiding van de stemmen over andere partijen.

De onderzoekers, geholpen door 32 enquêteurs, hebben vandaag de hele dag op een aantal stemlocaties kiezers geteld en Amsterdammers gevraagd om mee te werken aan een enquête over hun partijkeuze. De resultaten hieronder zijn gebaseerd op voorlopige tellingen onder 2.523 respondenten. Dit onderzoek wordt sinds 1994 volgens dezelfde methode uitgevoerd.

Opkomst
De opkomst van Amsterdammers van Turkse en van Marokkaanse herkomst is substantieel gedaald tussen 2006 en 2014. Stemde 51% van de Turkse Amsterdammers in 2006, vandaag was het aandeel 36%. Onder kiezers van Marokkaanse herkomst is de opkomst gedaald van 37% naar 26%. De opkomst is stabiel op een laag niveau (27%) onder kiezers van Surinaamse en Antilliaanse herkomst.

Partijkeuze
De PvdA blijft de eerste partij van kiezers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. D66 komt op de tweede plaats, maar op afstand.

Kijken we naar de ontwikkeling in de partijkeuze sinds 2006, dan zien we dat het aandeel stemmen op de PvdA bij alle groepen sterk is gedaald. Daarentegen stijgt het aandeel kiezers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst dat kiest voor D66. De nek-aan-nekrace tussen PvdA en D66 die zich in Amsterdam afspeelt zien we onder kiezers van buitenlandse herkomst echter niet terug.

Over ongeveer een maand is een compleet rapport van het onderzoek te verwachten, waarbij ook wordt ingegaan op redenen voor de partijkeuze en het stemmen op (etnische) kandidaten.

De onderzoekers zijn bereikbaar via:

Floris Vermeulen (IMES/UvA), 020 525 2120,  f.f.vermeulen@uva.nl
Jeroen Slot (O+S),  020 251 0420,  j.slot@os.amsterdam.nl
Laure Michon (O+S),  020 251 0402,  l.michon@os.amsterdam.nl