januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Religie in Amsterdam

28 januari 2014

Wie een wandeling door Amsterdam maakt, komt een groot aantal kerkgebouwen tegen. Sommige worden gebruikt als museum, andere als concert- of expositieruimte en dan is er nog een aantal dat gebruikt wordt voor het oorspronkelijke doel, namelijk het uitoefenen van een godsdienst.

Als we kijken naar het aandeel Amsterdammers dat zich nog verbonden voelt met een religie, is de afnemende functionaliteit van kerkgebouwen begrijpelijk. O+S heeft onderzoek gedaan naar de huidige staat van religie in Amsterdam.

Het onderzoek is tweeledig: enerzijds is gekeken hoe religie zich heeft ontwikkeld in Amsterdam en anderzijds welke weerslag deze ontwikkeling heeft op het aantal religieuze gebouwen in Amsterdam. Op dit moment voelt 38% van de Amsterdammers zich verbonden met een religie. Dit aandeel is sterk teruggelopen vanaf het begin van de 20e eeuw. Kijkend naar de afzonderlijke religies, dan blijkt de islam de enige religie te zijn die is gegroeid.

Aandeel Nederlands Hervormde, Rooms-katholieke, Joodse en Islamitische Amsterdammers, 1849-2012 (procenten)

In totaal zijn er in Amsterdam 265 gebouwen waarvan is vastgesteld dat Amsterdammers er samenkomen voor religieuze bijeenkomsten. In totaal komen hierin ruim 300 gemeentes samen. Deze aantallen kunnen beschouwd worden als een ondergrens, aangezien er geen centraal bijgehouden register is van religieuze gebouwen. Een kleine minderheid van de 265 gebouwen (45%) is ooit ook gebouwd als kerk, moskee, synagoge of tempel. De overige 55% had oorspronkelijk (en heeft soms nog steeds) een andere functie en betreft een voormalige school, een bedrijfspand of een woonhuis.

Locaties van religieuze samenkomst in Amsterdam naar religie, 2013 (n=279)*

* Het betreft 265 gebouwen, maar in sommige gebouwen                                                               
komen verschillende stromingen samen.


Download
Internet