januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Risicobereidheid beïnvloedt ambitie

8 januari 2014

De wens van ondernemers om personeel aan te nemen hangt positief samen met hun bereidheid om risico te nemen.

Dit geldt zowel voor zzp’ers als voor ondernemers die personeel hebben. De risicobereidheid van zzp’ers is duidelijk lager dan die van andere ondernemers, evenals de groeiambitie: slechts 16% van de zzp’ers in het onderzoek geeft aan de ambitie te hebben om personeel aan te nemen, tegenover 62% van de ondernemers die al personeel hebben. Dit blijkt uit een onderzoek dat door Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en Bureau Onderzoek en Statistiek is uitgevoerd onder 905 ondernemers uit het ondernemerspanel van O+S (Out, 2013).

Ambitieus ondernemerschap heeft de afgelopen decennia veel aandacht gekregen. Volgens Stam et al. (2012) zijn ondernemers ambitieus als ze ondernemende activiteiten ontplooien met als doel om zo veel mogelijke waarde te creëren. Twee karakteristieken van waarde-ontwikkeling staan hierbij centraal: omzetgroei en groei van de aanname van personeel. De waarde-ontwikkeling wordt dus bekeken vanuit het perspectief van de samenleving. Vanuit het perspectief van de individuele zzp’er zou je kunnen zeggen dat ‘eigen baas zijn’ op zichzelf al een succesvolle uitkomst is (Dekker et al., 2013). Bovendien zorgen juist de zzp’ers voor een buffer op de arbeidsmarkt, die in tijden van economische malaise zeer welkom is (Van Praag, 2013).

Out, 2013, The effect of risk taking prospensity on employee-growth ambition, University of Amsterdam, Faculty of Economics and Business, Master Thesis
Stam et al, 2012, Ambitious Entrepreneurship. Den Haag: AWT
Dekker et al, 2013, Onderzoek naar de ambitieuze zzp’er, ESB jaargang 98 (4666) 16 augustus 2013
Van Praag, 2013, Onwijs Zelfstandigenbeleid, ESB jaargang 98 (4666) 16 augustus 2013

Download