januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Staat van de Amsterdamse detailhandel

20 november 2014

Tussen 2004 en 2014 is het aantal vestigingen in de detailhandel gedaald met 7% en is de totale winkelvloeroppervlakte met 12% gestegen.

Het aantal banen is in deze periode toegenomen met 8%, een gevolg van een sterke toename in het segment dagelijkse goederen (+ 32%) en een afname in het segment niet-dagelijks (- 5%).

Dit blijkt uit het onderzoek naar de staat van de Amsterdamse detailhandel waarin de ontwikkeling van het aantal vestigingen en banen in deze sector is bestudeerd en het winkelgedrag van verschillende groepen Amsterdammers in kaart is gebracht.

Maar: de verschillen tussen branches en wijken zijn groot. Enerzijds zijn er gebieden (de Kalverstraat en in toenemende mate de Jordaan), waar steeds meer Amsterdammers alsmede dagjesmensen én verblijfstoeristen naar toe gaan om te winkelen ondanks het feit dat deze groepen ook steeds vaker via internet bestellen. Anderzijds fungeren veel winkelgebieden buiten stadsdeel Centrum weliswaar prima als winkelgebieden voor dagelijkse boodschappen, maar steeds minder vaak winkelgebieden voor niet-dagelijkse boodschappen.

Het lijkt er dus op dat het Centrum zich blijft ontwikkelen als het hoofdwinkelgebied van Amsterdam. Het aanbod is er compleet en het gebied heeft de authentieke en historische uitstraling die veel consumenten zoeken. De winkelgebieden rondom het Centrum ontwikkelen zich als winkelcentra voor de wijk, waar niet alleen een supermarkt is, maar vaak ook servicegerichte kleinere detaillisten en speciaalzaken voor dagelijkse producten. In de opkomende buurten van de 19e eeuwse ring zien we echter dat de vrijgekomen ruimte van niet-dagelijkse winkels in de opkomende buurten van de 19e eeuwse gordel met name opgevuld wordt door horeca en nieuwe ketens voor dagelijkse voorzieningen zoals Stach, Marqt, Biolicious en Bilder & De Clercq. In de naoorlogse wijken zien we deze trend vooralsnog niet.Download