januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Steeds meer zzp’ers in Amsterdam. Wat betekent dit?

28 mei 2014

O+S monitort sinds 2010 het aantal zzp’ers in de stad.

Het aantal zzp’ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. In 2014 telt Amsterdam er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8% uit van de werkzame beroepsbevolking en 10% van de totale werkgelegenheid. Overigens is het overgrote deel van de Amsterdamse beroepsbevolking  (81%) in loondienst aan het werk.

De relatief sterke toename in Amsterdam is het gevolg van de oververtegenwoordiging van bepaalde sectoren, creatieve industrie, ICT en advisering en onderzoek, die zich goed lenen voor zelfstandig ondernemerschap.

Flexibeler arbeidsmarkt, niet per se ondernemender
In feite is er met de zzp’ers een nieuwe groep op de arbeidsmarkt ontstaan, die zich tussen de ondernemers en werknemers in heeft genesteld: flexibele mensen in loondienst die hun eigen arbeidsvoorwaarden moeten regelen. De arbeidsmarkt is hiermee veranderd, het aanbod is diverser geworden en vooral flexibeler. Dit is vooral voordelig voor de vraagkant: werkgevers kunnen kiezen of ze iemand in dienst nemen of slechts een klus geven.

De groei van het aantal zzp’ers kan voor een deel gezien worden als uiting van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en is bovenal het gevolg van overheidsbeleid ten gunste van zzp’ers en een verouderende beroepsbevolking. De digitalisering van de samenleving heeft de groei mede mogelijk gemaakt: in de meeste gevallen is een computer voldoende om voor jezelf te beginnen. De recessie heeft er nog een schepje bovenop gedaan: een deel van de mensen die voorheen in loondienst werkten zijn voor zichzelf begonnen. Niet altijd vrijwillig. Hier komt nog bij dat de meeste zzp’ers geen `echte’ ondernemers zijn, in de zin dat ze voornemens zijn om te groeien in omzet en personeel en te innoveren.

Het lijkt erop alsof er veel veranderd is op de Amsterdamse arbeidsmarkt, maar in feite is deze vooral flexibeler geworden, niet per se ondernemender.


Download