januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Toename spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten

22 oktober 2014

Sinds 2011 meet O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. 

De spanningen waren tussen 2011 en 2013 redelijk stabiel. De meest actuele meting over januari - augustus 2014 laat echter een toename zien van spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. In 2014 geeft 19,5% van de Amsterdammers aan dat ze wel eens spanningen ervaren met buurtgenoten uit een andere cultuur tegen 14-15% in eerdere jaren. En in 2014 stelt 9,5% van de Amsterdammers dat sterke verschillen in religieuze achtergronden van bevolkingsgroepen voor spanningen zorgen, versus 8% in eerdere jaren. De grootste toename van spanningen vond plaats in de stadsdelen Noord en Centrum en bij mannen, 35-44 jarigen, hoog opgeleiden en Amsterdammers van Turkse, westers allochtone, Surinaamse en autochtone herkomst. 

Drie gradaties van het concept ‘spanningen’, 2011-2014, procenten (helemaal) mee eensa


a januari-augustus 2014                                                       Bron: Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland


Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Jolijn Broekhuizen: j.broekhuizen@os.amsterdam.nl 

Download