januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Volwassenencriminaliteit gedaald

24 april 2014

O+S heeft twee afzonderlijke indexen ontwikkeld om te laten zien hoe het gaat met de volwassenencriminaliteit en risicofactoren in Amsterdam.

De volwassenencriminaliteitindex brengt per buurt in kaart welk aandeel van de volwassenen verdacht wordt van criminaliteit. Deze index wordt berekend aan de hand van gegevens over unieke verdachten tussen de 25 en 55 jaar, op basis van hun woonplaats. Per buurt is het aandeel volwassen verdachten geïndexeerd op het gemiddelde aandeel verdachten in 2011. Wanneer een buurt een hoge volwassencriminaliteitsindex heeft, betekent dit dat er relatief veel volwassen verdachten van criminaliteit wonen.
De risicofactorenindex laat zien in hoeverre in buurten risicofactoren aanwezig zijn die de kans op volwassenencriminaliteit verhogen.

De meest recente gegevens over volwassenencriminaliteit en risicofactoren gaan over het jaar 2013. De volwassenencriminaliteit is tussen 2011 en 2013 gedaald. Ook tussen 2012 en 2013 is de volwassencriminaliteit gedaald. De risicofactoren zijn stabiel gebleven.
In 2011 was 2,3% van de 25-55 jarigen verdacht van criminaliteit, in 2013 was dat 1,9%. Ook absoluut gezien daalt het totaal aantal volwassenen dat verdacht wordt van criminaliteit.

In onderstaande figuur staat per buurt de volwassenencriminaliteitindex weergeven evenals in welke tien buurten de index het sterkst is gestegen en het sterkst is gedaald tussen 2012 en 2013.

Volwassenencriminaliteitindex per buurt, 2013 (gebaseerd op woonplek volwassenen)

De volwassencriminaliteitsindex is het hoogst in stadsdeel Zuidoost. Dit komt vooral door het grote aandeel verdachten in Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en in Holendrecht/Reigersbos/Amstel III/Bullewijk. Ook het risico op criminaliteit is het hoogst in Zuidoost. In de stadsdelen Zuid en Centrum zijn de volwassencriminaliteit en de risicofactoren het laagst.

In stadsdeel Centrum wonen relatief weinig verdachten van criminaliteit, maar er wordt wel de meeste criminaliteit gepleegd. In 2013 werden er in dit stadsdeel 2.288 misdrijven gepleegd (van de 10.197 misdrijven in heel Amsterdam). Het ging vooral om gewelds- en vermogensdelicten. De meeste misdrijven in Centrum vonden plaats op de Wallen.
Ook in stadsdeel Zuidoost wordt relatief veel criminaliteit gepleegd, met name in Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Holendrecht/Reigersbos/Amstel III/Bullewijk.

Pleegplaats criminaliteit volwassenen per buurt, 2013Download